Etik inte bara för ledningen

 

Stopp

Etik diskuteras mycket just nu. Det var den som brast och gjorde att Telias vd Lars Nyberg avgick nyligen. Misstankarna om korruption räckte för att han inte skulle ha styrelsens fulla förtroende längre. (Läs mer: DN debatt, DN, SvD)

Det är lätt att vilja skylla på ledningen när något felaktigt händer. Men faktum är att det är betydligt fler människor som brukar vara med i verkställande av besluten. Vilket ansvar har de? Eller kanske snarare: vilken möjlighet att ha kunnat förhindra? Och vad skulle de i så fall gjort?

Det är bra att etiken kommer upp på diskussionbordet. I och med globaliseringen möts kulturer och värderingar än snabbare och information flödar blixtsnabbt. Pressen på den enskilda individen blir större och större utifrån vilket ställer ännu högre krav på att inte förlora sin egen inre kompass vart än man verkar.

Etik är en viktig fråga för Ingenjörer. Ingenjörer arbetar ofta i verksamheter med stor påverkansförmåga på samhället och människor. Det ställer stora krav på deras handlade; med makt kommer ansvar. Trots detta anser många Ingenjörer att de har alldeles för lite kunskap för att hantera sådana frågeställningar. Vissa personer kan inte påminna sig om att de haft någon etik alls i sin utbildning. Det är riktigt illa. Så stort är behovet att egna initiativ tas i ämnet. Här är ett exempel på det från Lund.

Jätteviktigt är det också under forskarutbildningen. Tyvärr anser över hälften av doktoranderna att de i liten grad eller mycket liten grad/inte alls, ansåg att de fördjupat sina insikter i forskningsetik genom sin utbildning (Doktorandspegeln, HSV 2008).  Det är framtidens forskare vi talar om! Här behövs ökade insatser.

Vad gör vi på förbundet i detta ämne? Sedan långt tillbaka har vi vår hederskodex. De är bra grundregler att ha i minnet. Däremot ger de inte någon vägledning i specifika frågor.

I november förra året antog Sveriges Ingenjörers fullmäktige en motion om att stödja ingenjörer i etiska frågeställningar de ställs inför. Hur detta ska gå till praktiskt ska vi på kansliet arbeta fram i år. Och vi ska se till att lyfta och påminna om hederskodexen också.

Vi kan eller ska dock inte ersätta högskolorna i sin roll. De måste ta sitt ansvar i denna fråga, både i grundutbildningen och i forskarutbildningen, samt i forskningsverksamheten allmänt. Och självklart måste företagen själva öppna sina ögon och sätta detta ämne högre på agendan, om inte annat för företagets överlevnads skull. Men policys och vackra ord i alla ära, nyckeln är nog att ha så många medvetna medarbetare med civilkurage som det går.

Josefin Utas

"Jag tycker om att diskutera!"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar