Skogsmulle prisas på Miljödagen

Sveriges Ingenjörers Miljöpris går till Skogsmullestiftelsen med Jill Westermark och Sachiko Takami. Skogsmulle har i många år använt den genomtänkta leken i skog och mark som verktyg för att öka barns intresse för natur, och därigenom skapat en grund för framtida miljömedvetenhet. I en tid när miljöfrågor som global uppvärmning eller naturfrämmande kemikalier kan upplevas abstrakta känns det rätt att gå tillbaka till vad miljöfrågorna ytterst handlar om – vår natur med växter och djur.

Miljöpriset utdelas på vår Miljödag den 24 januari, som i år tar upp ett tema som också är väldigt grundläggande för allt liv, nämligen tillgången till rent vatten. Brist på rent vatten är en av vår tids riktigt stora problem och är orsak till många barns  död runt om i världen. Men även utvecklade länder står inför stora utmaningar till följd av föråldrad infrastruktur kring vattenhantering och nya ämnen i avloppsvatten som våra befintliga reningsverk har svårt att hantera. Teknik kring vatten var en gång lite av en svensk paradgren. Vi har fortfarande stor kunskap men om inte unga ingenjörer kan attraheras av utmaningarna inom området riskerar vi att inte lösa våra egna problem, liksom vi går miste om att kunna hjälpa andra länder i behov av teknikutveckling. Det är den typen av frågor som kommer att diskuteras på Miljödagen.

Intresset för Miljödagen är väldigt stort i år. Vi har 200 deltagare men många fler som önskar vara med. Det visar att vattenfrågorna engagerar. Förhoppningvis kommer den snart högre upp också på politiska agendor.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar