Ifrågasätt kulturen inom högskolan

Det är inte var dag som debatt om forskningspolitik förs mitt i offentligheten. Men de senaste veckorna har det gjorts i DN. Alla artiklar har sina poänger men vi tycker att debatten är för smal. Så nu  svarar vi med en artikel i Newsmill.

Debatten startade dagen innan nobelprisutdelningen med en allmän artikel i DN om den svenska forskningspolitiken. Den följdes åt av tre repliker. Två av dem hade doktorander som huvudtema. Ibrahim Baylan (S) tryckte på att det saknas en bra politik för de forskarstuderande. De bör få en anställning. Representanter för IVA:s projekt ”Agenda för forskning” tillade att en undersökning de gjort visar att forskarnas närmiljö med avseende på antal personer i forskargrupperna är viktigt, samt att grupperna inte har för många doktorander. Utbytet med andra forskargrupper är också viktigt. Summerat kan man säga att viktiga frågor togs upp, men tyvärr var helheten inte tillfredsställande.

I vår newsmill-artikel påpekar vi att det finns ett perspektiv som är märkligt frånvarande i hela forskningsdebatten. Forskare har inte bara har en akademisk ryggsäck i form av en examen, kontakter till andra forskare, publiceringar etc. De har även – i form av människor – med sig en personlig ryggsäck i form av egenskaper, intressen och känslomässiga erfarenheter och som kommer att påverka personerna i deras omgivning. Det kommer att påverka kommunikationen och samarbetena med andra och därigenom påverka hela forskningens resultat.

Att detta perspektiv i debatten saknas beror på en djupliggande problematik som har med kultur att göra. Inom den akademiska världen ser man annorlunda på människor än inom det privata näringslivet.

Det här ger många följdproblem. Ett är att det fortfarande accepteras sämre villkor för forskare inom universitet och högskola jämfört med utanför. I näringslivet är det självklart att forskare har egna liv, att de vill känna trygghet, och att de har en familj att försörja och att de vill ha tid till att umgås med den. Ett annat problem är att rörligheten av människor mellan universitet och högskola och det omgivande samhället är låg. Att det är så är inte konstigt med tanke på den kulturskillnad som finns.

Vi behöver gräva djupare och titta på dessa mer abstrakta frågeställningar. Och vi måste våga sätta ner foten och värdera situationen. Är detta verkligen godtagbart? Vi på förbundet har vår åsikt klar: nej.

Uppdatering: den 20 dec publicerade vi ytterligare en debattartikel på detta ämne, ”Våga ifrågasätta gamla sanningar”, i Vetenskapsrådets nättidning Curie.

Josefin Utas

"Jag tycker om att diskutera!"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar