Fortfarande löneskillnader mellan manliga och kvinnliga civilingenjörer

I Svenska Dagbladet har en artikelserie om hur föräldraskapet påverkar kvinnors och mäns karriärer publicerats den senaste veckan. Enligt en studie gjord av Ifau, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, tjänar högutbildade män vid 45 års ålder 40 procent mer än kvinnor med samma utbildning. I denna grupp ingår bland annat civilingenjörer och civilekonomer.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/lonegapet-mellan-konen-som-bestar_7702728.svd

Anledningen att man valt att titta på 45-åringar är att man ville titta på löneeffekten av småbarnsåren och inte då man var mitt uppe i den.

Detta gjorde mig naturligtvis nyfiken att faktiskt titta på hur det ser ut bland Sveriges Ingenjörer och siffrorna visade en helt annan bild. Visst tjänar manliga civilingenjörer mer än kvinnliga men inte några 40 procent mer.

 I Sveriges Ingenjörers löneenkät för 2011 tjänar 45-åriga manliga civilingenjörer 12 procent mer än sina kvinnliga kollegor i samma ålder och med samma utbildning. Och så har det faktiskt sett ut under de senaste åren. Den största skillnaden om man tittar under en 20-års period var 1992, då lönegapet mellan män och kvinnor var 21 procent.

Det som ofta anges som orsak till att kvinnor halkar efter i lön när de får barn är att:

1)      De stannar hemma längre än männen

2)      De går i större utsträckning ner på deltid när barnen är små.

Ingenjören är inget undantag från detta men andelen män som är hemma längre än sex månader har ökat ordentligt. I undersökningen Kids och karriär som genomförts 2005 och 2011 har andelen män som varit föräldralediga längre än sex månader ökat från 15 procent till 29 procent.

Situationen ser bättre ut än bland många andra grupper men man kan ändå fråga sig om detta är tillfredsställande. Även om lönegapet inte är lika stort så är ändå 10 procents löneskillnad på en lön på 40 000 kronor faktiskt 4 000 kronor.

Anna Ihrfors Wikström

"Jag brinnor för siffror och diagram."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar