Var vill du helst jobba och vad tycker du att arbetsgivaren ska erbjuda dig?

Över 3 000 ingenjörer har besvarat dessa frågor i undersökningen Ingenjörsbarometern 2012. Undersökningen är en del av Ingenjörskarriär, ett samarbete mellan Sveriges Ingenjörer och Ny Teknik. Förrutom en karrärsundersökning så har Ingenjörskarriär också en sajt, event och nyhetsbrev.

I Ingenjörsbarometern 2012 svarade ingenjörerna att det viktigaste en arbetsgivare kan erbjuda dem är fast anställning. Det tyckte både unga och de lite äldre och såväl kvinnor som män. Sen kom flexibla arbetstider och kompetensutbildning.

Men det finns stora skillnader på hur man ser på vad företagen erbjuder en som anställd. Att fast anställning kommer så högt kan beskrivas som en s.k. hygienfaktor*. Vad som däremot gör jobbet intressant är sånt som stimulerar och utvecklar ingenjörerna, t.ex. möjligheten till kompetensutveckling vilket särskilt de yngre ingenjörerna lyfte fram. När vi frågade om hur viktigt det var att få möjlighet att arbeta utomlands så svarade de yrkesverskamma ingenjörerna att det var  inte var så viktigt men delar man upp ingenjörerna efter ålder så upptäcker man att de unga ingenjörerna tycker att det är attraktivt.

Vad tror de om sitt drömföretag? De yrkesverksamma ingenjörerna tycker att deras drömföretag har ett starkt varumärke, men det är inte något som är viktigt för dem. Däremot är det viktigt att de flesta tror att företaget kan erbjuda dem stimulerande arbetsuppgifter.

Och drömföretaget? Jo, det företag som flest vill arbeta på är Google, som har ungefär 50 ingenjörer i Sverige. På andra platsen kom Apple som inte har några och trea blev Ericsson som har tusentals.

Vill du läsa mer? Då kan du läsa här:

http://www.ingenjorskarriar.se/nytt_jobb/article3556293.ece

http://www.svd.se/naringsliv/karriar/har-ar-ingenjorernas-dromarbetsgivare_7568462.svd

http://www.dn.se/ekonomi/jobb/har-finns-ingenjorernas-dromjobb

 

* Det är Herzberg som i sina motivationsteorier pratar om Hygienfaktorer. Det är faktorer som de anställda förväntar sig att det ska finnas på arbetsplatsen. Det betyder att de inte motiveras av dem, däremot blir de missnöjda om de inte finns.

Skriven av Björn Flodérus, f.d statistiker enhet Utredning, utveckling och opinion

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar