Så kan vi fortsätta producera i Sverige

Det var annorlunda och uppfriskande att gå på seminarium mitt i en produktionshall! Ämnen som avhandlades var bl.a. Europas skuldkris och statusen i Kinas ekonomi. Men det mest intressanta var att få ta del av konkreta exempel på industriell produktion som fortfarande sker i Sverige, höra om varför den kan ske här och om vad vi bör satsa på framöver för att behålla den.

Seminariet var anordnat av Dagens Industri och Bombardier (som för övrigt tillhandahöll produktionshallen). Frågan som ställdes var ”Lönar det sig att producera i Sverige?” och utifrån seminariet kan man väl sammanfatta svaret på den frågan till: ja, faktiskt!

En framgångsfaktor för Sverige har varit att vi ligger långt framme när det gäller effektiv, s.k. lean, produktion. Något som har underlättat för att nå dit har antagligen varit den svenska ”kulturen” i arbetslivet som en del – kanske framför allt de som är vana att arbeta utanför Sverige – kan uppleva som seg och oproduktiv. Den som bl.a. yttrar sig i att vilja inkludera alla anställda, diskutera och nå konsensus. Men i detta fall har det alltså varit omvänt, att det ökat produktiviteten. När de anställda har setts som tänkande och kreativa personer istället för robotar och de har känt att de spelar en viktig roll i företaget har det varit lättare att få dem att engagera sig i det interna förbättringsarbetet och få flyt i det.

Ett annat populärt ämne för dagen var samarbetet som av tradition finns i Sverige mellan företag, fackförbund och politiken. Inte bara utredningschefen från IF Metall, Ola Asplund, utan även flera andra presentatörer pekade på att det här är en stor fördel för Sverige. Även om dessa tre i en del sammanhang står emot varandra har de ett gemensamt övergripande mål. Inga av dem vinner på att företag lägger ner eller flyttar utomlands. Många vittnar om att det i andra länder är betydligt svårare för de tre parterna att gå samman och göra gemensam sak. Detta ger alltså oss i Sverige en konkurrensfördel. Vi behöver bli ännu bättre på att ta tillvara den.

För oss på Sveriges Ingenjörer kommer detta inte som någon nyhet. Vi förordar fler samarbeten av denna typ. En aktuell fråga där vi anser att mer samarbete kunde göra susen är hur vi kan få fler ungdomar i arbete. Ett annat ämne som kom upp på seminariet, men även i de diskussioner jag var med i efteråt, var kompetensförsörjningen. Att få tag på rätt arbetskraft är en avgörande fråga för de svenska företagens överlevnad. Särskilt svårt har företagen ute i landet att rekrytera rätt personal. Kanske finns personer med rätt kompetens – men inte just där. På detta område skulle mer kunna åstadkommas om fler engagerade sig.

En del fördelar med Sverige som lyftes fram under seminariet var av mer banal art – men definitivt inte försumbara – så som att vi saknar extrema väderfenomen vilket gör att produktion kan ske med liten risk för leveransstörningar. På minussidan å andra sidan togs t.ex. nivån på bolagsskatten upp.

Summerat var det ett intressant event. Hur Sverige ska stå sig i den globala konkurrensen är ett viktigt ämne för framtiden och debatten om vad vi ska göra för att hävda oss lär fortsätt. Ni får gärna lämna ert bidrag till den nedan i kommentarsfältet. Var så goda!

Läs mer: ”Industrin värnas med helhetssyn”

Josefin Utas

"Jag tycker om att diskutera!"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar