”Boys like building and girls like reading”

Som har konstaterats tidigare – tjejer och killar tar till sig teknik på olika sätt. Diskussionen om och den grundläggande problematiken till vad det beror på lämnar jag i detta nu därhän. Det kan vi ta en annan gång.

Debbie Sterling, ingenjör från Stanford, tog sig att försöka klura ut hur fler tjejer skulle bli mer intresserade av teknik. Hon studerade hur barn närmade sig teknik, och konstaterade då att pojkar gillar att bygga, medan tjejer gillar att läsa. Så kom hon på sin leksak; Goldie Blox. Det är alltså en leksak som innehåller två delar; en historia att läsa och en byggsats där du bygger baserat på den lästa historien.

Jag ser en hel del frågetecken runt produkten som sådan. Bland annat är färgerna ”typiska tjejfärger” och eftersom den tycks gå ut på att bygga efter en ganska given mall uppmuntrar den inte barnet att fullt ut utforska för sig själv. Leksaken kan också snarare ses som en medicin för ett symptom, utan att egentligen kunna bota den riktiga sjukdomen. Men om det här är ett sätt att åtminstone få tjejer att våga bygga och vilja vara konstruktörer så go for it. Och om inget annat är det bra att någon uppmärksammar problemet. För jag instämmer helt i det Sterling säger, att: ”if we want to live in a better world we need girls—solving—problems.”

Lotta Ljungqvist

"Jag har väldigt specifik skostil, gillar regnbågar och inspireras av ungar"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar