Vem ska undervisa mina barn i NO och teknik?

I början av september presenterade Lärarförbundet rapporten Vem ska lära tonåringar NO? – lärarutbildning som inte lyfter. Det är en dyster läsning som är värd att lyfta upp. Den visar att det endast utexaminerades 27 lärare för teknik och NO i år 7-9, varav 7 i teknik, våren 2012. Höstterminen -11 började 14 att studera till tekniklärare i år 4-7 respektive 57 i NO år 7-9. Det får ses som en liten ljusglimt.

Av de 31 studenter som ht -11 började läsa till gymnasielärare i teknik kommer samtliga få en kombinerad civilingenjörs- och ämnesläraredamen. Frågan är hur många av dem som kommer välja skolan som sin arbetsplats när de antagligen kommer tjäna mycket mer som civilingenjörer än som lärare.

Det ju inte heller säkert att dessa studenter de facto kommer utexamineras – Lärarnas tidning rapporterar i mars 2012 att 17 % av lärarutbildningsstudenterna har hoppat av den nya lärarutbildningen. Till detta ska läggas att 46 % av lärarna i NO och teknik saknar behörighet enligt Statskontoret samt att mer än var fjärde lärare kommer gå i pension inom de närmaste 10 åren. Drygt 2 000 behöriga lärare saknas inom teknik och NO, enligt Lärarförbundet.

Ett citat i rapporten speglar problematiken: ”Ett stort problem som blir en ond cirkel. Obehöriga lärare i grundskola och gymnasium kan bidra till sämre undervisning i No-ämnena vilket skapar mindre kunskaper och mindre intresse för ämnet. Förnyelse av undervisningen i dessa ämnen blir också eftersatt.”

Vi måste börja tidigt. Som jag konstaterat innan finns teknikintresset redan hos det lilla barnet. Utmaningen ligger i att få ungarna att hålla fast vid sin inneboende nyfikenhet. Hos ett barn kan det ju räcka med en simpel negativ mening för att detta intresse ska omvändas till en rädsla och ett avståndstagande.  

När jag pratar med pedagogerna på mina barns förskola om deras tankar kring teknik lyfter vissa av dem som problem att de inte kan de rätta begreppen, och att de därför inte vågar prata teknik med ungarna. Att skapa förutsättningar för pedagogerna så att de vågar lära barnen teknik, så att barnen i sin tur kan göda sitt intresse tror jag är mycket viktigt.

Teknikkollo är en sån satsning. Jag vet att många science centers runt om i landet har lärarfortbildningar i såväl teknik som NO. Och för de lärare som inte bor i närheten av ett science center finns många nätbaserade undervisningstips. Exemplen är många, men måste antagligen lyftas upp ännu mer. Det finns också, som alltid, en risk att det är de intresserade som är de som tar till sig informationen.

Men det räcker inte med att ungarna är intresserade av teknik för att de längre fram ska ta steget och bli tekniklärare. En skälig och konkurrensmässig löneförhöjning för lärarna tror åtminstone jag är framtidens melodi.

Lotta Ljungqvist

"Jag har väldigt specifik skostil, gillar regnbågar och inspireras av ungar"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar