Gilla jobbet – eller bara gilla läget?

Är det för stressigt? Hur trivs jag med chefer och kollegor och vad är det som gör en arbetsplats attraktiv egentligen?

I en undersökning från Ingenjörskarriär tas flera frågeställningar upp som tittar på vilka kriterier som ger en attraktiv arbetsplats. Fast anställning, flextider, kompetensutveckling toppar önskemålen, medan exempelvis konkurrenskraftiga löner kommer först på tionde plats.  Ställer man en bra arbetsmiljö mot höga löner så prioriterar ingenjören arbetsmiljön helt enkelt.

Även på förbundsnivå fäster vi stor vikt vid frågorna och den 30 november anordnar Sveriges Ingenjörer Arbetsmiljödagen med titeln ”Din arbetsplats – hur påverkar den dig?”.
Bland talarna finns Marie Ryd, dr i medicinsk vetenskap, som lägger pusslet för hur en bra arbetsplats ska fungera. Vad krävs för att du ska gilla ditt jobb istället för att bara gilla läget?
Därefter presenteras Leviprisvinnaren Alexis Rydell, som efter att han får ta emot årets Levipris, också kommer att redogöra för hur avgörande ingenjörens inflytande är på arbetsmiljön och därmed också företagets produktivitet, effektivitet och medarbetarnas trivsel. Han håller i kurser som läses av ingenjörs- och personalvetarstudenter tillsammans och reflekterar över vikten av att fler ingenjörer ser sin nyckelroll i skapandet av en bra arbetsplats.
Marie Ryd kan du också läsa mer om i tidningen Chef.

Detta gästblogginlägg har skrivits av Magnus Skagerfält, som jobbar med arbetsmiljöfrågor på Sveriges Ingenjörer och finns även på plats den 30 november. På vår hemsida ligger program och anmälningsmöjlighet till Arbetsmiljödagen.

Gästbloggare
Relaterade inlägg
Lämna ett svar