Ett under av siffror

Löven singlar sakta mot marken, dagarna blir kortare och allt fler tända ljus lyser upp i mörkret.  Nu känns det verkligen att det är höst. Enligt SMHI:s beräkningar som bygger på mätningar mellan 1961 och 1990 anländer hösten sin sista utpost i landet den 17 oktober. Denna dag står Antonia som namnsdagsbarn. Det finns 1 134 kvinnor som har Antonia som tilltalsnamn. Sifferuppgifter som denna kan man söka och finna svar på om man går in på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Om man istället vänder sifferblicken åt ett helt annat håll och spanar in något så intressant som löner så kan man få fram att den genomsnittliga månadslönen för en civilingenjör som bor i Dalarnas län och inte arbetar som chef uppgick till 40 705 kronor år 2011. I region Skåne tjänade motsvarande person 40 677 kronor per månad, i Kronoberg 40 116 kronor och i Örebro län 40 471 kronor. En civilingenjör som tog examen 2010 hade en genomsnittlig lön på 29 337 kronor, tog man examen åtta år tidigare var siffran 39 464 kronor och tittar man på en person med examen ytterligare tretton år bakåt, det vill säga 1989 så ligger lönen på 49 206 kronor.

Detta är bara en liten bråkdel av vad man kan få fram när man sitter och studerar lönestatistiken i Saco Lönesök. Det går att vrida och vända, göra olika jämförelser och ta fram massor med intressanta siffror. Tänk vad fantastiskt att faktiskt ha tillgång till bra statistik när det är dags att löneförhandla eller kanske rent av när man går i byta-jobb-tankar! Men, det är inte bara den enskilde personen som drar nytta av en bra lönestatistik. Statistiken används också som underlag när det blir dags för löne- och avtalsförhandlingar på lokal och central nivå. För att kunna möta arbetsgivaren med bra argument så gäller det att det finns ett relevant och tillförlitligt underlag att luta sig mot.

Som vanligt så genomförs den stora löneenkäten nu under hösten och det är den som gör det möjligt att kunna få fram all intressant statistik. För att statistiken skall bli bra och representativ så är det naturligtvis viktigt att så många som möjligt svarar. Du har väl dragit ditt strå till stacken?

Anna Ihrfors Wikström

"Jag brinnor för siffror och diagram."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar