Fler Nobel ger mer Nobel

I åratal har det från många håll klagats över att forskningen i Sverige inte ger tillräckligt mycket tillbaka i termer av innovationer. Jan Björklund har för sin del uttalat att vi inte bara ska dela ut Nobelpris, vi ska vinna dom också. I en debattartikel idag tar ministern resonemanget vidare, och förklarar att det har blivit hög tid att satsa på spetsforskningen.

Sveriges Ingenjörer har naturligtvis inget problem med vare sig spetsforskning eller Nobelpriser, men känner oro för att prestige och symbolism skymmer behoven av det mer jordnära, nämligen att förbättra förutsättningarna för en ökad samverkan mellan forskarsamhälle och näringsliv – en systemmässigt avgörande förutsättning för forskning och innovation.

När vi nu ändå är inne på Nobelpriser, så slår det mig att det kan vara idé att göra ett försök också i den ändan av processen. I senaste numret av NyTeknik skriver företrädare för Karolinska Institutet i en debattartikel att även större donationer till forskning bör vara avdragsgilla (idag går gränsen vid blygsamma 6000 kr).

Här tror jag att de är inne på ett intressant spår. För visst är det lätt att glömma att vår kung har Alfred Nobel – uppfinnare, ingenjör, entreprenör – att tacka för att han alls har ett Nobelpris att dela ut?

Om avdragsmöjligheten plötsligt gör det mer tilltalande för en privatperson att över huvud taget donera en del av sin inkomst till forskning, så skulle det med råge överträffa den skatt på samma inkomst som staten får in och kan fördela via forskningsbudgeten. Och om en regelförändring inte leder till några forskningsdonationer? Ja, då kommer ju skatten ändå in i vanlig ordning. En del av inflytandet över fördelningen skulle förvisso gå förlorat, och kanske skulle till och med en på tok för stor andel av de potentiella skattemedlen komma att satsas på forskningen. Men det – som i Alfred Nobels fall – kanske är risker värda att ta.

Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar