Tystnad bruten om fossiloberoende fordon

Vägtransporter är ett område där Sverige kan bidra väsentligt till minskade växthusgasutsläpp. Men det gäller inte bara genom att minska utsläppen i vårt land. Sveriges Ingenjörer tror att Sverige har goda förutsättningar att vara med och utveckla transportlösningar för ett samhälle med låga växthusgasutsläpp. Vi har industrin för personbilar och tunga fordon och många underleverantörer. Vi har en lång tradition inom biobränslen, och en väl etablerad skogsindustri som kan fortsätta utvecklas mot att använda cellulosa för att producera dessa bränslen. Vår elproduktion är i stort sett helt oberoende av fossil energi, och dessutom har vi ett industriellt kunnande inom transmission och lagring av elektrisk energi.

Av industrins användning av 149 TWh 2010 var bara 31 TWh baserade på fossil energi, även om 54 TWh biobränslen också genererar koldioxid. Inom bostäder och service kom endast 16 av 166 TWh från fossila bränslen. Inom transportsektorn däremot är 88 av 96 TWh fossil energi och 3 TWh el används för järnvägstrafik.

Redan för halvtannat år sedan hörde vi regeringen först tala om ambitionen med en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Då en sådan omställning erbjuder intressanta utmaningar för ingenjörer, inledde Sveriges Ingenjörer samtal med näringsdepartementet i frågan. Efter det blev det dock märkbart tyst från deras sida fram till igår, när it- och energiminister Anna-Karin Hatt i Almedalen åtminstone presenterade vem som ska få i uppdrag att utreda hur detta ska gå till.

Det blir Thomas B Johansson, professor i energisystemanalys i Lund som kommer att göra utredningen med stöd av Per Kågesson, professor i miljösystemanalys vid KTH.

Hur fossiloberoende ska definieras har regeringen inte tidigare preciserat. Igår sa ministern att det sannolikt går att tanka fossilt även 2030, men att det då inte ska vara huvudalternativet. Samtidigt är det en viktig etapp på väg mot ett helt klimatneutralt Sverige 2050. Begreppet klimatneutral innebär att nettoutsläppen ska vara noll; inräknat växters upptag av koldioxid kan utsläppen alltså fortfarande vara ganska betydande.

Om man ska välja något av allt det spännande som sker i Sverige så går tankarna till elektriska vägar. Att slippa batterier genom att förse fordon med el direkt från nätet är lockande men de tekniska utmaningarna stora. Det finns flera utvecklingsspår men personligen vill jag sätta en slant på Gunnar Asplund och hans lösning med anslutning till en ledande skena i räls på marken. De har redan löst flera tekniska problem och byggt en första enkel prototyp. En man som bidragit till att ABB sålt högspänningslösningar för 25 miljarder bör man lyssna lite extra till.

Våra förutsättningar är alltså goda men för att lyckas krävs samordning av kompetenser inom flera delområden. Låt oss hoppas att regeringens utredare finner konkreta vägar för att ta vara på våra möjligheter.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar