Ingenjörsstatus betraktad från 05°56’N 79°58’E

Den lankesiske konsulterande byggnadsingenjören A.C. Visvalingam höll vid årsmötet 2009 för landets Society of Structural Engineers ett anförande med titeln The Status of Engineers in Society. Det kan förefalla väl begränsat att här redogöra för uppfattningen hos en enda ingenjör, i ett enda och därtill fjärran land (latitud och longitud i rubriken avser Colombo). Men eftersom han gör sig besväret att utveckla sina idéer över nio hela sidor, och mycket av det han säger känns överraskande relevant, kan det vara idé att titta lite närmare på resonemangen.

Enligt Visvalingam toppas den nationella statuslistan av läkare, varefter följer advokater, finanskonsulter, arkitekter och – först på femte plats – ingenjörer. Visvalingam räknar upp flera faktorer (mer eller mindre specifika för Sri Lanka), för att närmare förklara detta sakernas tillstånd.

Han nämner förvisso som en förklaring att både allmänhet och journalister har sämre kunskaper om ingenjörsarbete än vad som är fallet för de yrken som bräcker det i status. Men det han uppfattar som den riktiga akilleshälen är ingenjörernas relationsmässiga tillkortakommanden. På säkert avstånd från Sri Lanka kan vi unna oss lyxen av att inte känna igen oss, men bilden han tecknar har vi definitivt sett förut:

“Engineers largely lack social confidence or graces and have little idea of public relations.  They think that, if they do honest, efficient and safe designs for their clients, they should be appreciated for that alone, and be given their due place among the professions. Sadly, the world does not operate like that.”

I en nostalgisk återblick menar han att det främsta skälet till att ingenjörer som Eiffel och andra nådde ryktbarhet låg i hur de drev och finansierade sina rekordprojekt, snarare än enbart i ingenjörsprestationerna som sådana (vilket han ändå inte kan låta bli att finna ironiskt). Detta ledde till att de själva och deras bedrifter blev kända för en större publik, varmed yrkets status växte i motsvarande mån. Kanske är det möjligt att i vart fall dra någon parallell till moderna portalfigurer som Bill Gates och den nyss bortgångne Steve Jobs.

De fyra yrken som ligger högre än ingenjör har enligt Visavalingam också alla fördelen av att vara intimt förknippade med den enskilda människans väl och ve. Läkarens insatser kan göra skillnaden mellan liv och död, advokaten kan hålla dig utanför fängelsecellen, finanskonsulten trygga den privata ekonomin (nåja) och arkitekten realisera drömmen om ett vackert hem. Trots att även ingenjörens arbete i högsta grad rör både hälsa, säkerhet, stora ekonomiska värden och inte minst byggnadsverk, menar han alltså att det sker utan direkt interaktion med den det ytterst berör, och därför inte förmår generera motsvarande status.

Visvalingams förslag på hur frågan bör tacklas har även de en viss lokal prägel, och de flesta kan därför lämnas därhän. Tyngst väger ändå hans uppmaning till det egna landets ingenjörer att vässa sin synliga och relationsskapande sida, och att över huvud taget förändra sitt sätt att förhålla sig till och verka i omvärlden. Först därigenom, menar han, kan ingenjörerna kompensera för den fördel de idag högre värderade yrkesutövarna har i kraft av sin större närhet till den enskilda medborgaren.

Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Kommentar ( 1 )
  1. Hitta advokat i Stockholm
    2011-10-14 at 12:02

    Håller inte riktigt med om det där rekordprojektet.. fel enligt mig.

Lämna ett svar