Osakliga – tycker vem?

Finansförbundets 1:e vice ordförande, Ulrika Boëthius, berättar i GP att Finansförbundet har valt en helt ny väg för att komma tillrätta med osakliga löneskillnader.  Ett nytt kollektivavtal är tecknat, med garantier om att utjämna osakliga löneskillnader inom fyra år. Hon skriver också att Finansförbundet, om avtalet fullföljs,  har åstadkommit något som många välmenta avsiktsförklaringar och drygt 30 års lagstiftning misslyckats med. Självklart är Sveriges Ingenjörer också för att osakliga löneskillnader ska elimineras och den spontana tanken om avtalet blir lätt att ”det låter ju bra”. Men omedelbart därefter dyker frågetecknen upp. Någonstans haltar resonemanget. Det har att göra med ordet ”osakliga” ovan.  Och med orden ”…om avtalet fullföljs…”.   

Diskrimineringslagen förbjuder ju redan oskliga löneskillnader som har att göra med någon av de sju diskrimieringsgrunder som lagen omfattar. Och vad gäller osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, så finns det dessutom detaljerade bestämmelser om lönekartläggning. Och om handlingsplan för jämställda löner, som ska innefatta lönejusteringar inom tre  från det att de osakliga löneskillnaderna upptäcktes. Om alla arbetsgivare  gjorde lönekartläggningar så som lagen föreskriver skulle en hel del vara vunnet.

Det största problemet brukar ändå inte vara att upptäcka löneskillnaderna. Problemet brukar vara att bli överens med arbetsgivaren om vilka av löneskillnaderna som är osakliga. Om man har kommit så långt, ja då ska de ju rättas till redan enligt lagen. Med eller utan kollektivavtal i frågan. Blir man inte överens, då måste det till en tvist om man vill ha chans att få löneskillnaden åtgärdad.    

Visst kan det vara en fördel att kunna stödja sig både på lag och på kollektivavtal, så jag säger inte att den nya kollektivavtalsbestämmelsen är ”fel”. Men mitt budskap blir ändå, liksom tidigare; Diskrimineringslagen är bra, problemet är att den inte följs.  Samma sak lär drabba Finansförbundets nya kollektivavtal. Det som verkligen behövs är att vi är så många som möjligt som hjälps åt att bevaka att de bestämmelser som finns efterlevs.

Helene Sjöman
Relaterade inlägg
Kommentar ( 1 )
 1. David Fredman
  2011-04-09 at 14:29

  Tyvärr sprider media konstant en bild av att kvinnor tjänar mindre än män, utan att analysera orsakerna närmare. Det ger intrycket av att kvinnor blir orättvist behandlade. Men när man undersöker saken närmare visar det sig att löneskillnaderna har förklaringar i exempelvis val av utbildning, arbetsinnehåll och mängden timmar som arbetas.

  Exempelvis gjorde Arbetsgivarverket en undersökning bland statsanställda för att utreda om det fanns osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, se:

  http://www.arbetsgivarverket.se/t/Page.aspx?id=2477

  Undersökningen kom fram till att:

  ”Den genomsnittliga löneskillnaden kan nästan helt förklaras av mätbara faktorer såsom arbetets svårighetsnivå och innehåll, arbetstidens omfattning, att fler män än kvinnor är chefer, att arbetsinnehåll och löner ser olika ut hos olika myndigheter, att det finns skillnader i utbildning, erfarenhet eller i vilken region den anställde jobbar. Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den så kallade oförklarade löneskillnaden, som inte kan förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i den partsgemensamma statistiken var i september år 2009, 1,3 procent.”

  Även Svenskt Näringsliv har gjort en liknande undersökning, se:

  http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/Press.nsf/0/A7810B0BEB0F3DCEC12570280037139C/$File/prm050622.pdf

  Den undersökningen kom bland annat fram till att:

  ”En genomgång av mäns och kvinnors löner inom kategorin specialistarbete som till exempel
  civilingenjörer, ekonomer och personaltjänstemän visar att det finns ett stort gemensamt
  löneintervall för män och kvinnor. De avvikelser från det gemensamma intervallet som finns
  har sin förklaring i bakgrund, arbetsuppgifter och ansvar.”

Lämna ett svar