CSN-proppen haltar

Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet” kallas den proposition om förändringar i CSN-reglerna som regeringen idag presenterar. Benämningen är missvisande och regeringens förslag går emot Sveriges Ingenjörer och flertalet remissinstanser.

Syftet med utredningen var ju att lösa en situation där hårt arbetande studenter förlorat rätten till studiemedel sedan de hamnat i kläm mellan CSN:s regelverk och högskolornas utbildningsplaner. Därför är det olyckligt att begränsa förslaget till att endast omfatta utbildningar som startat före den 1 januari 2010.

Att samma regler inte ska gälla för alla utbildningsprogram, oavsett när de startat, leder knappast till ökad flexibilitet och är inte en lösning som är hållbar på sikt. Många studenter riskerar fortfarande att hamna i kläm.

Förslaget missgynnar dessutom dem som idag studerar på tekniska lärosäten som har 35 veckors studieår. Den orimliga följden av de nya reglerna blir att studenter som läser samma utbildning, men påbörjat den vid olika tillfällen, får olika förutsättningar.

Föreslagna regler är alltför kortsiktiga och regelverket är alltjämt stelbent. Konsekvensen blir att utbildningarna fortfarande måste läggas upp utifrån regelverkets krav utan hänsyn tagen till pedagogik och lärosätenas förutsättningar.

Ompröva regeringens förslag om att förändringarna i regleverket endast ska omfatta utbildningar som startat före 1 januari 2010. Anpassa kartan efter verkligheten – inte tvärtom!

Skriven av Anna Libietis Jacobsson, f.d studenthandläggare

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar