Skam den som ger sig

Den dragkamp som länge pågått mellan CSN:s regelverk och lärosätenas studieupplägg ser ut att snart vara över, med lättade studenter som vinnare.  Idag offentliggör regeringen sitt förslag på lösning där tre tydliga vinster kan utläsas för teknologernas och ingenjörsutbildningarnas räkning. I korta drag föreslås att:

– Utbildningar startade före 1 januari 2010 får behålla sitt studieupplägg och CSN:s regler anpassas därefter.

– Återbetalningskrav som med anledning av den uppkomna situationen skickats till studenter dras tillbaka.

– Studenter som i dagsläget betalat tillbaka sina studiemedel trots heltidsstudier ska ersättas retroaktivt.

Tillsammans med teknologkårerna har Sveriges Ingenjörer sedan våren 2010 jobbat med siktet inställt på att få till en lösning i CSN-soppan. Det tog sin tid, men att även regeringen nu tycks förstå detta är glädjande. Skam den som ger sig.

Läs mer i Sveriges Ingenjörers pressmeddelande och i Svenska Dagbladet.

Skriven av Jonna Lahdensuo, fd studenthandläggare

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar