Starkare arbetsmarknad för ingenjörer

Arbetsmarknaden för ingenjörer har fortsatt att förbättras under hösten 2010. Jobben har blivit fler, och en allt högre andel (27 procent) företag inom Teknikföretagen uppger nu att det råder brist på ingenjörer och tekniker.

Andelen ersättningsfall för Sveriges Ingenjörers medlemmar i AEA föll till 1,0 procent (1014 medlemmar) i december 2010, från 1,5 procent (1486) i december 2009. Samtliga åldersgrupper har sett en minskning, både över helåret och jämfört med augusti 2010.

Samtidigt har andelen medlemmar i arbetsmarknadsprogram eller med annat stöd successivt ökat från 0,5 procent i augusti 2009 till 0,9 procent i december 2010. Flest medlemmar – c:a 40 procent – fanns i Jobb- och utvecklingsgarantin. Därefter följde Nystartjobb, med cirka en tredjedel.

Trots ökningen av programdeltagare föll den sammantagna andelen av medlemmar med ersättning från a-kassan och i program/stöd till 1,9 procent i december från 2,2 procent i april 2010.

Mer information finns i Sveriges Ingenjörers Arbetsmarknadsinformation december 2010.

Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Kommentarer ( 7 )
 1. Claus
  2011-01-25 at 15:12

  Bra!
  Hoppas bara att det gäller för oss seniorer också!

  Själv är jag en 56-årig Civilingenjör (Teknisk Fysik) i ”norsk exil” och jag vill inget hellre än att få komma hem till sverige. Jag söker 100-tals jobb i sverige, men kommer inte ens till intervju. Åldersdiskrimineringen är påtaglig i sverige och mina största fiender är nog civilingenjörer i min egen ålder. Dom är alla ungdomsfixerade och skulle aldrig anställa någon i sin egen ålder. Sjukt!

 2. Olle Dahlberg
  2011-01-25 at 15:48

  Hej Claus,

  Ja, en förändring till det bättre kan skönjas även för de över 50 år vid en jämförelse med december 2009. Men samtidigt som andelen ersättningsfall minskat, har andelen i arbetsmarknadsprogram i åldersgruppen ökat nästan lika mycket.

  Förbättringen var betydligt bättre för de yngsta – det missunnar vi dem självfallet inte, men jag håller med dig om att de erfarna borde tas tillvara bättre. Vi förväntas generellt arbeta allt längre upp i åldrarna för fortsatt tillväxt och utveckling , och i detta är ju ingenjörer en av de viktigaste tillgångarna. Så ja, det er virkelig syk!

 3. Joakim
  2011-01-26 at 16:49

  Om nu arbetsmarknaden är så god för ingenjörer som det påstås, hur kommer det sig att det inte visar sig i lönekuvertet?

  Varför har civilingenjörer fått lägre löneökningar än både civilekonomer, industriarbetare och läkare de under senaste 7 åren (enligt en artikel i tidningen Ingenjören förra året)? Och varför har svenska ingenjörer så mycket lägre löner än ingenjörerna i tex Tyskland?

  Har du några tänkbara förklaringar Olle?

 4. Olle Dahlberg
  2011-01-27 at 10:18

  Hej Joakim,

  Så vill vi naturligtvis inte ha det, men som framgår av det diagram du nämner ligger lönerna för civilingenjörer i vart fall något högre än de för civilekonomer.

  Sambandet mellan lön och arbetslöshet är uppenbarligen inte klockrent. Civilekonomerna har under de senaste tio åren haft en något högre andel ersättningsfall i AEA än Sveriges Ingenjörer. I Tyskland var arbetslösheten 2009 bland ingenjörer 3,6 procent (som de mäter den), och åren 1996-2005 pendlade den kring 10 procent.

  Jag tycker därför ändå att det finns all anledning att lyfta fram att efterfrågan på ingenjörer i Sverige ökar, och att arbetslösheten bland våra medlemmar sjunkit ytterligare, från en redan låg nivå.

 5. Ingenjörsbloggen – Hur ont gör bristen på ingenjörer?
  2011-01-28 at 15:11

  […] tecknas. Det gäller i synnerhet data- och teknikyrken (vilket också bekräftar den utveckling vi rapporterade om för någon vecka […]

 6. Joakim
  2011-02-22 at 22:39

  Hej Olle,

  Tack för ditt svar. Tyvärr tyckte jag dock inte du gav något svar frågan om varför du tror ingenjörernas löneutveckling i Sverige har varit så dålig de senaste 7 åren (trots låg arbetslöshet, enligt statistiken du presenterade). Jag kan själv komma på ett flertal möjliga orsaker bara på ett par minuter, så några tänkbara förklaringar borde ni väl också kunna presentera?

 7. Olle Dahlberg
  2011-02-25 at 10:56

  Låt mig gissa…har det något med veterinärer att göra? Eller var det läkare?

  Personligen tror jag i vart fall inte att lönen för en yrkesgrupp går mot oändligheten när antalet yrkesutövare går mot noll, eller att tillväxt med framgång kan strypas fram.

  Sverige har förvisso fler ingenjörer idag än någonsin tidigare, men så ångar också både kvalificerade tjänstenäringar och svensk exportindustri på rätt bra.

Lämna ett svar