Skilda världar?

Helene Sjöman, jämställdhetsexpert

Nej, knappast. Samma värld. Men olika behandling. Svenska Dagbladet berättar idag om en undersökning gjord bland före detta Handelsstudenter. 41 procent  av kvinnorna uppger att de inte lyssnas på i samma utsträckning som männen på sina respektive arbetsplatser.Sveriges Ingenjörers undersökning ”Karriär – Hur då?” vittnar om samma sak; nära sex av 10 kvinnoroch nästan var tredje man anser att män tas på större allvar och bemöts med större respekt. (Två procent av männen – och inga kvinnor – anser att kvinnorna får en bättre behandling än männen.) Orimligt. Obehagligt. Och oklart hur man ska komma till rätta med problemet.

Helene Sjöman
Relaterade inlägg
Lämna ett svar