Björklund, CSN och rättvisan

Jublet som Jan Björklund möttes av på Chalmers när han lämnade beskedet om att de tekniska utbildningarna ska kunna behålla sina utbildningsplaner utan att studenterna drabbas av återbetalningskrav från CSN har mynnat ut i ett stort frågetecken. Vad händer nu?

Teknologerna som hittills har klarat sig undan återbetalningskrav från CSN kan, med Björklunds ord i ryggen, också i fortsättningen känna sig lugna. Men vad händer med studenten som redan har fått ett återbetalningskrav i brevlådan? Vad händer med studenten som inte läser en teknisk utbildning men som hamnar i samma knipa? Trots att Sveriges Ingenjörer är det förbund som har varit drivande för att nå en lösning i CSN-soppan och erbjudit teknologerna räntefria lån som en tillfällig sådan, betyder det inte att studenter på övriga utbildningar är skonade. Utöver de främst drabbade teknologerna har naturvetare, jurister och ekonomer också dragits med.  Liksom Sveriges Ingenjörer erbjuder även fackförbundet Naturvetarna nu sina studerandemedlemmar som drabbats av återbetalningskrav ett räntefritt lån.

Tidningen Ergo skriver idag att det verkar som att regeringen har gått miste om informationen att det inte bara är teknologer som är drabbade. Om det från utbildningsminister Jan Björklunds och utbildningsdepartementets sida förklaras som orimligt att studenter fastnar mellan två olika regelverk måste det omfatta alla studenter, intebara teknologer. Orimligheten måste i detta fall också vara retroaktiv och därmed gälla studenter som hade oturen att granskas före andra.

I en skrivelse som skickats till utbildningsdepartementet vill Sveriges Ingenjörer framhålla två synpunkter i frågan:

  •  För det första anser förbundet att det nya regelverket bör utformas så att de studenter som har fått återbetalningskrav retroaktivt ska kunna avskriva återbetalningen. Det är inte rimligt att studenterna hamnar i kläm mellan två regelverk, som dessutom slår olika mot dem som följer samma kurs. CSN har gjort stickprov enligt nuvarande lagtext, vilket inneburit ett slumpmässigt urval av studenterna som fått återbetalningskrav. Det har kommit oss till kännedom att det befintliga regelverket ska gälla för studier fram till 1 juli 2010. Vi anser att övergångsreglerna bör utarbetas så att de studenter som fick återkrav för tidigare studier ska räknas in retroaktivt i den nya skrivningen av lagtexten.
  •  För det andra hoppas vi, likt bland andra CSN och Naturvetarna påpekat, att regelförändringen bör omfatta alla utbildningsinriktningar och inte särskilja studenter vid de tekniska högskolorna från andra lärosäten. Utgångspunkten i studiestödet för studenterna borde följa den pedagogiska och didaktiska utvecklingen oavsett vetenskapsområde. Som regeringen slår fast skall det svenska studiestödet vara lika för alla!

Nu väntar Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna, CSN, studerande teknologer, naturvetare, ekonomer, jurister och många fler på ett rimligt och rättvist beslut.

Skriven av Jonna Lahdensuo. fd studenthandläggare

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar