Arbetskraftsbarometern ’10 – starkt läge särskilt för yrkeserfarna

Igår publicerades SCB:s Arbetskraftsbarometer ’10, som för 71 olika utbildningar återger hur arbetsgivarna bedömer rekryteringsläget under det gångna året, samt förväntade förändringar i personalbehoven på ett och tre års sikt.

Jag borde komma till skott direkt här, men jag vill nog ändå helst inleda med en liten återblick. Tålamod.

Förra årets arbetskraftsbarometer visade att rekryteringsläget försvagats också för ingenjörer, men förändringarna var ändå små med tanke på att bedömningarna då sträckte sig över en period präglad av finanskrisen. Andelen ersättningsfall i arbetslöshetskassan för Sveriges Ingenjörers yrkesverksamma medlemmar steg förvisso från början av 2009 och framåt, men det visade sig vintern 09/10 att den inte skulle nå högre än 1,5 procent. Under den tidigare lågkonjunkturen drabbades medlemmarna betydligt hårdare, och nivån steg då som mest till 3,4 procent (hösten 2004). Utvecklingen finns även återgiven i vår återkommande arbetsmarknadsinformation (senast för augusti 2010).

Våren 2010 började andelen medlemmar med a-kassa åter falla, för att nu i november stanna på 1,0 procent. Det förbättrade rekryteringsläget – för att äntligen komma till nyheterna – återspeglar sig också i SCB:s Arbetskraftsbarometer ’10.

Tydligast är detta för yrkeserfarna: för elva av tretton ingenjörsgrupper bedömdes nu råda brist i olika hög grad. Undantaget var högskoleingenjörer kemi, som fortfarande befann sig i balans (även om barometerutslaget steg också här). Civilingenjörer energi- och elektroteknik redovisades inte pga. för stor osäkerhet. I särklass störst brist rapporterades för civil- och högskoleingenjörer inom bygg.

Sett sammantaget steg barometerutslaget för de yrkeserfarna jämfört med ’09 i tio av grupperna. Civilingenjörer teknisk fysik samt kemi svarade för de två största ökningarna, medan lantmätare fick se det enda större negativa utslaget.

Tillgången på nyexaminerade var däremot god för åtta av de tretton grupperna. För civilingenjörer teknisk fysik samt bygg beräknades det nätt och jämnt råda brist, och för ytterligare tre grupper var läget i balans.

Jämfört med ’09 förstärktes läget i 7 av grupperna, men det är ett stycke kvar till det läge som rådde strax före finanskrisen 2008. Den positiva förändringen jämfört förra året var särskilt stor för nyexaminerade civilingenjörer elektronik/data/automation, som gick från god tillgång till balans. För civilingenjörer energi- och elektroteknik förändrades utslaget istället påtagligt negativt, och gruppen gick omvänt från balans till god tillgång.

Andelen företag som sökt ingenjörer ökade också jämfört med förra årets barometer. Samtidigt bedömer företagen att antalet anställda i alla ingenjörsgrupper kommer att öka på både ett och – i än högre grad – på tre års sikt. I synnerhet gäller detta åter för civil- och högskoleingenjörer inom bygg, samt för civilingenjörer elektronik/data/automation.

Till sist vill jag bara säga att barometerutslagen hit eller dit inte är vackert och entydigt huggna i sten. De omgärdas av i vissa fall betydande osäkerheter (indikerade i rapporten), som dessutom ofta sträcker sig över gränserna för olika nivåer på tillgång eller framtida efterfrågan.

Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Kommentarer ( 2 )
 1. Robert Lindquist
  2010-12-20 at 01:03

  Jag behöver för en kunds räkning omgående en inköpare mekanik/elektronik till tjänst i Norge, helst med ingenjörsutb. i botten. Hur kommer jag lättast i kontakt med ingenjörer genom/via social media?

 2. Ingenjörsbloggen
  Ingenjörsbloggen
  2010-12-20 at 10:16

  Som förbund hanterar eller driver vi ingen ingenjörsförmedling, men besök gärna vår facebookgrupp: http://www.facebook.com/group.php?gid=4442847677&ref=ts, där hänger en del ingenjörer, förstås. Någon där kanske är intresserad eller kan tipsa dig vidare.

  Om du är i medlem i Sveriges Ingenjörer kan jag tipsa dig om ett karriärseminarium på temat: Sociala medier i karriärplanering.
  En färsk undersökning visar att nästan tjugo procent av de tillfrågade företagen använder sociala medier för att hitta och rekrytera medarbetare.
  Gå in via webbplasten http://www.sverigesingenjorer.se/medlem/karriarcenter
  /Bloggredaktionen

Lämna ett svar