Trafikexpert ute och cyklar?

På gårdagens DN-debatt skriver miljökonsulten Magnus Nilsson att fler elbilar även kan leda till fler bränsletörstiga bilar. Bakgrunden är den ”supermiljöbilsbonus” på 40.000 kr som regeringen vill införa. EUs lagstiftning säger att nya personbilar 2012 får släppa ut högst 130 gram CO2 per km. Detta är dock en snittsiffra vilket innebär att ett företag som säljer elbilar, vilka antas ha noll utsläpp, kan sälja andra modeller med betydligt högre utsläpp än 130 gram. Detta förstärks av att varje elbil räknas som 3,5 bilar. Till problembilden kan man föra att elbilar inte har noll utsläpp eftersom elen i Europa ofta är producerad med kolkraft.

Man bör diskutera värdet av bonusar av detta slag. I många fall är säkert ett högre CO2-pris ett mer effektivt verktyg. Samtidigt måste man vara öppen för att prova olika typer av politiska både morötter och piskor för att stimulera teknikutvecklingen i viss riktning. Och just denna aspekt saknar jag i Nilssons artikel. Det är naturligtvis inte bra när olika styrsystem inte samverkar i en viss riktning. Men problemets kärna kan ändå inte vara ambitionen att stimulera elbilar. Tvärtom måste vi i ökad utsträckning satsa på tekniker som inte bara är kortsiktigt bättre utan som verkligen leder utvecklingen i hållbar riktning. En elbilsbonus ökar intresset och skapar större efterfrågan vilket naturligtvis påverkar biltillverkarnas mix i utbudet.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Kommentar ( 1 )
  1. Joakim
    2010-11-17 at 15:23

    Frågan är om den typen av politiska lockbeten överhuvudtaget är gångbara längre. Av någon förunderlig anledning verkar det helt ha gått svensk media förbi att till och med de officiella organen (som annars är väldigt duktiga på att fabricera produktionssiffror) har erkänt att vi redan passerat peak oil. Kompakt tystnad råder och ingen av våra större partier har en vettig konsekvensanalys eller plan för hur man ska säkra upp samhällskritiska tjänster i ett sådant scenario. Huvudet i sanden som vanligt tills huvudet vi bokstavligen kör in i väggen.

    Miljöbilspremier? Vi måste ha en halvering, åtminstone, av resurser som förbrukas av förbränningsmotorer om vi överhuvudtaget ska ha en chans att ställa om utan kritiska avbrott.

Lämna ett svar