Teknologen fast i dragkampen mellan lärosätet och CSN

Har CSN förstått sitt uppdrag? Undrar Sveriges Ingenjörers förbundsdirektör Richard Malmborg och samhällspolitiska direktör Peter Larsson i Svenska Dagbladets brännpunkt 18/11.  ”CSN verkar göra som de blir beordrade att göra, men konsekvensen av detta är tusentals olyckliga och osäkra teknologer som inte riktigt förstår varför de skall betala tillbaka – de har ju följt utbildningsplanen och klarat tentorna.”

Det är utan tvekan ett stort beslut i en ung människas liv att välja en utbildning och investera i framtiden. När siktet väl har ställts in på en mångårig sådan, som ska bana väg in i arbetslivet, måste studenterna tillåtas rikta fullt fokus på just studierna.

Kombinationen lite pengar, höga ambitioner och krav, långa dagar, stressiga tentaperioder, berg av kurslitteratur och lite tid över till annat är nog så svår att få ihop.  Att i denna livssituation addera ett scenario där studenten hamnar i kläm mellan sitt lärosätesupplägg av utbildningen och en myndighets återbetalningskrav är en mardröm.  Dock är det detta scenario som många teknologstudenter kan komma att ställas inför eftersom lärosätena och CSN agerar efter regelverk som går stick i stäv genom att definiera heltidsstudier olika.

En annan viktig fråga som ställs i debattartikeln är vilka signaler somskickas till nuvarande och kommande civil- eller högskoleingenjörsstudenter när många av de tekniska utbildningarna inte har stöd av regelverket hos CSN. Blir det viktiga valet av utbildning en fråga om att riskera krångel med studiemedlen eller ej?

Lärosätena, studentkårerna och CSN verkar vara överens på en punkt – problemet måste lösas.  Vad vill regeringen? Vill de ha många duktiga ingenjörer eller är det viktigare att byråkratins regelverk följs till punkt och pricka?

Tillbakablick

I våras genomförde CSN sin största efterkontroll av utbetalda studiemedel någonsin, vilket resulterade i att tusentals studenter fick återbetalningskrav. I detta fall grundades inte CSN:s beslut i att studenterna hade fuskat med poängen eller på annat sätt inte nåddeupp till studiemedelskraven, utan i att de hade för hög studietakt eller en ojämn poängfördelning över terminerna, något som fastsälls i lärosätenas utbildningsplaner. I och med beslutet rasade lärosätena mot CSN och krävde att de drog tillbaka återbetalningskraven, vilket från CSN:s sida var omöjligt med hänvisning till studiemedelslagen.

Skriven av Jonna Lahdensuo, fd studenthanläggare

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Kommentarer ( 3 )
 1. David B
  2010-11-23 at 22:12

  ”Har CSN förstått sitt uppdrag?” undrar Peter Larsson på Sveriges Ingenjörer i artikeln i SvD.

  Sedan fortsätter han:

  ”Det hörs röster från såväl industri- och tjänsteföretag, liksom stat och kommuner, om att det råder eller kommer att råda ingenjörsbrist inom några år. Många företag har redan idag svårt att hitta den tekniska kompetens som krävs för fortsatt positiv utveckling utan måste flytta hela eller delar av verksamheten utomlands.”

  Men Högskoleverket släppte senast i år släppte en arbetsmarknadsprognos som visade på att det kommer vara överskott på civilingenjörer fram till 2025.

  Så därför undrar jag: Har Peter Larsson förstått sitt uppdrag? Ligger det i medlemmarnas intresse att Sveriges Ingenjörer sprider propaganda för att öka antalet ingenjörer?

 2. Santillana
  2011-03-13 at 20:28

  Och vips…så drämde Olle Dahlberg, eller någon annan SI-makthavare, klubban genom bordet och satte streck i debatten.

  Den oerhört pinsamma debatten om varför SI till varje pris ska tratta ut ännu fler ingenjörer på en flera gånger om övermättad ingenjörsmarknad, med västvärldens sämst betalda ingenjörer.

  SI = Sovjet Igen? Ja, i alla fall vad gäller debattklimatet. Det tråkiga för SI är att det inte går att stoppa debatten på annat håll, eller undanhålla människor sanningen. Kan vi rädda bara en person från livskatastrofen ingenjörsutbildning, så har vi inte debatterat förgäves.

 3. Nalin
  2011-03-17 at 10:11

  @ Santiliana Vilken rättshaveristkommentar! Och med personangrepp dessutom. Lite förvånande att SI ens släppte igenom den.
  I vart fall stärker du ytterligare tesen att det är ett fåtal bittra misantropiska människor som gör kommentarfälten till er domän – medan vi andra gör vårt jobb. Jag gillar att vara ingenjör!

Lämna ett svar