Kårernas manifestation mot CSN-krav backas upp

Teknologer över hela landet höjer imorgon sina stämmor till en gemensam röst i frågan om CSN:s återbetalningskrav på studenter som trots att de har tagit sina poäng enligt uppsatta studieplaner, riskerar att hamna i ekonomisk knipa.

Sex av landets stora teknologkårer samordnar manifestationen, med stöd av Sveriges Ingenjörer, och vill med den trycka på att en lösning måste till. Många teknologer har redan drabbats eller riskerar att drabbas av återbetalningskrav. Se kårernas gemensamma pressmeddelande.

Sveriges Ingenjörer har också beslutat att tills vidare återuppta det räntefria lån som i våras erbjöds de studerandemedlemmar som då råkade ut för samma återbetalningskrav från CSN.

Vid sitt fullmäktigemöte på Djurö antog Sveriges Ingenjörer även följande uttalande:

”Den häxjakt som CSN bedriver är ett hot mot ingenjörsutbildningen i Sverige. Det är orimligt att tusentals teknologer får återkrav på sina studiemedel trots att de följer kursplanen, studerar på heltid och klarar sina tentor.  Risken är stor att många unga människor nu avskräcks från att välja en så avancerad utbildning som till civil- eller högskoleingenjör. Eftersom CSN inte förmår att anpassa sitt regelverk efter verkligheten – dvs de tekniska högskolornas kursplaner – måste utbildningsdepartementet gripa in och se till att CSN:s regelverk ändras. Snarast. Annars äventyras Sveriges framtida tekniska utveckling och välfärd.”

Imorgon onsdag deltar Sveriges Ingenjörer i manifestationen på KTH och Chalmers, där även utbildningsminister Jan Björklund dyker upp under dagen.

Tid och plats för manifestationen, onsdag 24/11:
Chalmers Studentkår– Teknologgården, Chalmers Johanneberg kl 12-14. Utbildningsminister Jan Björklund är på plats ca kl. 13.40.

Linköpings teknologers studentkår – Linköping: Blå Havet. Norrköping: Mellan campushusen, kl. 12-15.

Kungliga Tekniska Högskolans studentkår – Nymble, Campus Valhalla kl. 12-14.

Teknologkåren Luleå Tekniska Universitet – Ljusgården, STUK, kl. 12-15.

Teknologkåren Lunds Tekniska högskola – Kårhuset, Teknologkåren kl. 12-14.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår – Polacksbacken, kl. 14-16.30.

Skriven av Jonna Lahdensuo, fd studenthandläggare

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar