”Oförrätt fäster ej på nykalkad vägg”…

Helene Sjöman, jämställdhetsexpert

… har visat sig vara ett mycket användbart uttryck. I vitt skilda sammanhang. Dess upphovsman är förbundsjuristen Björn-Erik Björck och i det här fallet får oförrätten symbolisera en osaklig löneskillnad, medan den nykalkade väggen får föreställa en arbetsgivare som gör regelbundna lönekartläggningar.  Enligt lagen ska lönekartläggning göras vart tredje år. Men troligen minskar risken för löneskillnader som beror på  kön, avsevärt  på den arbetsplats där lönekartläggningar görs oftare än så. En fråga som drevs i Sveriges Ingenjörers avtalsrörelse. Och en fråga som läggs fram i en motion till Riksdagen. För visst borde det vara bra att snabbt jaga bort felaktigheter? Så att de inte hinner få ordentligt fäste.

Helene Sjöman
Relaterade inlägg
Lämna ett svar