Hög status

Det kommer ibland in kommentarer till oss som handlar om civilingenjörernas status, och hur den har stått sig över tiden.  Så hur var det förr?

Låt oss ta ett rejält kliv tillbaka i tiden och betrakta porträttet nedan av Adolf Ahlsell (1844-1916), överingenjör vid Stockholms gasverk och kapten vid Väg- och vattenbyggnadskåren.

Redan blicken, hållningen och – icke minst – de rasande ståtliga utmärkelser som pryder hans bröst, gör att man inte gärna kan dra någon annan slutsats än att hans gärning värderades högt av samtiden.

För att ändå säga något om ingenjör Ahlsells bedrifter, kanske man som i 1800-talsutgåvan av Nordisk Familjebok bör lyfta fram att han ”särskildt energiskt har arbetat för underlättandet af gasens användning äfven till kokning och drifkraft och för detta ändamål verkat för gasprisets nedsättning.” Denna hans nit resulterade i att priset så småningom kunde bringas ned från svidande 26,7 öre per kubikmeter till blott ”16 öre för lysgas, 12 öre för kokgas och 10 öre för maskingas, med rabatt för större förbrukare.” Innan han började sin räfst vid gasverket, var Ahlsell dessutom i tidig global anda verksam som järnvägsbyggare i både Ryssland och Österrike.

Även en så kort historisk återblick som denna vore ofullständig utan Christopher Polhem – ”den svenska mekanikens fader” (för porträtt: se en femhundrakronorssedel). Polhems CV framstår också som sällsynt svårslaget, inte minst för hans förmåga att imponera på de monarker som avlöste varandra under hans långa levnad. Karl XI fascinerades av hans modell för malmupphämtning, och tilldelade honom raskt ett stipendium för att resa ut i Europa och lära sig mer om teknik. I samband med slutförandet av en den (då) nya slussen i Stockholm, när Polhem närmade sig 90 års ålder, dubbades han av Fredrik I till Kommendör av Nordstjärneorden. Den främsta fjädern i meritförteckningen är nog ändå att han däremellan adlades av Karl XII för sina insatser för Sveriges tekniska utveckling. Denna hedersbetygelse förutan, hade han gått till historien (får man väl ändå hoppas) som Christopher Polhammar.

Men tiderna förändras, och vi mäter kanske inte längre i första hand ingenjörers (eller andras) status i kungliga ordnar och i adelskap – alldeles bortsett från det faktum att kungens nobiliteringsrätt nu är avskaffad, liksom möjligheten att utdela ordnar till andra svenska medborgare än medlemmar av kungahuset.

Adolf Ahlsell var under flera år också ordförande i Svenska Teknologföreningen (STF), föregångaren till Sveriges Ingenjörer. 2011 är det 150 år sedan föreningen antog sin första skepnad, vilket dagens förbund avser fira under festliga former. Detta jubileum sammanfaller händelsevis med 350-årsdagen av Polhems födelse, varför även han uppmärksammas av förbundet under året som kommer.

Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar