Materialbrist hotar energiomställning

Johan Sittenfeld, utredare miljö & energi

Flera av de teknologier som ska vara en del i omställningen mot grönare teknik innehåller sällsynta material. Det handlar om batterier, katalysatorer, solceller mm som innehåller sällsynta jordartsmetaller som yttrium, lantan och skandium. De fyndigheter som idag är kända är inte större än att den gröna teknikutveckligen hotas genom brist eller kraftigt ökade priser, rapporterar bl a Miljö&Utveckling i nr 4-2010.

Ett ytterligare problem är att en mycket stor del av kända fyndigheter är koncentrerade till Kina. Samtidigt pågår prospektering på flera håll och även i Sverige. På sikt kan en del av lösningen vara att substituera dessa material med andra.  Återanvändningen av materialen från uttjänta produkter måste öka och det kan ske genom att man redan vid produktutveckling och design har med perspektivet återvinning.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar