Huggsexa om ingenjörer!

Maria Elinder, ombudsman IT&Telekom

På  SvD stod igår att läsa:

”Söktrycket till tekniska utbildningar är svagt, snittet för hela landet ligger strax under en sökande per plats. Enstaka utbildningar är förstås mer attraktiva, men i industrins drömscenario fajtas de bästa studenterna om en plats.

Då räcker det inte att predika att exportindustrin är det bultande hjärtat i Sveriges ekonomi. Det måste vara hippt att bli ingenjör. Bort med bilden av en gediget tråkig 55-årig man som gör komplicerade uträkningar vid sitt skrivbord. In med unga män och kvinnor som ”jobbar med allt från specialeffekter i Hollywoodfilmer till rymdforskning, sociala medier och borrar för gruvindustrin”.

Teknikföretagen har öronmärkt upp till 30 miljoner kronor för att sätta den nya bilden genom tv-serien ”Felix stör en ingenjör” och diverse kringaktiviteter.”

Läs mer här.

Titta även på serien måndagar 22:40 i TV4!

Skriven av Maria Elinder, f.d ombudsman IT&Telekom

 

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Kommentarer ( 17 )
 1. Joakim
  2010-09-28 at 16:58

  I artikeln står dessutom:

  ”En variant kunde ju också vara att lägga pengarna på höjda löner, inte på tv-serier och kampanjer. ”Det är förvånansvärt sällan arbetsgivarna kommer fram till en sådan lösning”, konstaterar Olof Dahlberg på Sveriges Ingenjörer stillsamt.”

  Jag kunde inte sagt det bättre själv. Dessvärre lär den dåliga löneutvecklingen och de låga antagningsbetygen för ingenjörsutbildningarna bestå så länge antalet utbildningsplatser på ingenjörsutbildningarna är fortsatt överdimensionerade. Tills det åtgärdats kommer förhandlarna på SI tyvärr befinna sig i en hopplös situation vid avtalsförhandlingarna med arbetsgivarna (pga principen om tillgång och efterfrågan). Så Maria, om du verkligen vill kunna lämna framtida avtalsförhandlingarna med ett avtal som både du och medlemmarna kan glädjas åt så rekommenderar jag dig att i första hand verka för att utbudet av ingenjörer minskar. Det är där källan till problemet finns.

  PS. Sen ska det väl vara Olle Dahlberg (och inte Olof Dahlberg som det stod i artikeln i SvD)?

 2. Emilez
  2010-10-03 at 10:05

  Olle Dahlberg och Olof Dahlberg är olika perosner antar jag?

  Håller för övrigt med Joakim. Det är utbud och efterfrågan som är det viktigaste och för ingenjörerna är det bra om det blir en viss ingenjörsbrist – även om det är sämre för Sverige och näringslivet.

 3. Maria
  2010-10-04 at 09:46

  Hej!

  Helt riktigt Joakim – Olof är Olle! 🙂

  Jag tycker som ni att ingenjörerna i Sverige borde ha högre löner. Jag tror också att vi framöver kommer att få högre lönenivåer i Sverige inom ingenjörsgruppen mycket beroende på att lönespridningen kommer att öka. Det löneavtal som vi idag har inom ex IT&Telekom, syftar till att de som levererar resultat till sitt företag också ska få lön därefter. En än viktigare fråga framöver kommer också att vara vilka arbetsgivare som kompetensutvecklar sina medarbetare. Kombinationen bra löner och kontinuerlig kompetensutveckling, tror jag är svaret på att behålla sina nyckelmedarbetare framöver, då medarbetarna inte längre kommer att vara lika lojala som förr.

  När det gäller frågan om utbildningsplatser är jag inte helt säker på att en minskning är det bästa svaret. Personligen tror jag snarare att minskning av platser leder till större arbetskraftsinvandring på sikt eller att våra ingenjörsjobb fortsätter att flytta utanför Sveriges gränser. När det gäller utbildningen tycker jag att kvaliteten är den fråga som vi ska driva hårt. En svensk ingenjörsexamen ska alltid stå för hög kvalitet.

 4. Joakim
  2010-10-04 at 23:15

  ”Kombinationen bra löner och kontinuerlig kompetensutveckling, tror jag är svaret på att behålla sina nyckelmedarbetare framöver, då medarbetarna inte längre kommer att vara lika lojala som förr.”

  Det resonemanget bygger på att det finns större efterfrågan än tillgång på ingenjörer. Som det är nu är det precis tvärtom – det arbetsgivarnas marknad, och det beror på att det utbildas för många ingenjörer. På min egen arbetsplats har under de senaste 3 åren i princip all kompetensutveckling dragits in för samtliga ingenjörer och beskedet är att det kommer förbli så även framöver. Löneutvecklingen har för kollektivet varit 1.5% för 2009 och 1% för 2010 på vår arbetsplats (något bättre åren innan, men ändå betydligt sämre än övriga kategorier på arbetsmarknaden). På en del konkurrerande bolag i regionen har det varit 0% i löneutveckling. Vidare visade en artikel i tidningen Ingenjören för något nummer sedan att civilingenjörerna under de senaste sju åren lönemässigt halkat efter både läkare, civilekonomer och industriarbetare. Kan det ha något att göra med att det sammanfaller med den kraftiga expansion av ingenjörsutbildningarna som skedde från 90-talet fram till början av 2000-talet, och som under senare år nu visar sig i form av en kraftig ökning av antalet examinerade ingenjörer per år? Nähä, ingen koppling alls? Märkligt.

  ”Personligen tror jag snarare att minskning av platser leder till större arbetskraftsinvandring på sikt eller att våra ingenjörsjobb fortsätter att flytta utanför Sveriges gränser.”

  Hur motiverar denna åsikt och vad har du för belägg för att så skulle vara fallet?

  Vad har du för belägg för att principen om tillgång och efterfrågan inte skulle gälla på arbetsmarknaden för just ingenjörer, när den gör det överallt annars? Visst globaliseringen spelar in till viss del. Men om den principen om tillgång och efterfrågan skulle vara helt satt ur spel så skulle det alltså inte spela någon roll för lönebilden om det utbildades 100 eller 10.000 civilingenjörer om året i Sverige? Och vidare, hur förklarar du att en industriarbetare i Sverige kan tjäna 25.000 kr/mån när en industriarbetare tjänar kanske 2.000 kr/mån i Kina? Skulle globaliseringen gälla fullt ut borde det inte vara möjligt.

  ”När det gäller utbildningen tycker jag att kvaliteten är den fråga som vi ska driva hårt. En svensk ingenjörsexamen ska alltid stå för hög kvalitet.”

  Vi har sett sjunkande antagningsbetyg och antal sökande till både högskole- och civilingenjörsutbildningarna under i princip hela 2000-talet. På högskoleingenjörsutbildningarna är söktrycket ofta så lågt att i princip vem som helst som söker söker kommer in, vilket naturligtvis sedan leder till sämre kvalificerade examinerade ingenjörer. Åter igen, kan det ha något att göra med den huvudlösa expansionen av antalet utbildningsplatser? Nähä, inte det heller. Märkligt… 😉

 5. Joakim
  2010-10-07 at 20:57

  Hej Maria,

  Jag är nyfiken på vad du har för motivering till de åsikter angående dimensioneringen av antalet utbildningsplatser som du framför i din senaste kommentar? Har du möjlighet att beskriva hur du resonerar och/eller presentera vad du har för underlag att stödja dina åsikter på?

  Tacksam för svar.

 6. Carl
  2010-10-08 at 09:29

  Signatur Joakim har mycket intressanta och välskrivna synpunkter som även jag vill ha svar på.

  Maria Elinder – v.g. svara på Joakims frågor ovan.

 7. Maria Elinder
  2010-10-08 at 10:21

  Hej!

  Jag tror att kompetensutveckling blir viktig eftersom många företag har sitt mesta värde i just humankapitalet. Att byta ut humankapitalet är inte som att byta ut en maskin. Förutom själva rekryteringsinvesteringen får arbetsgivaren även betala för till exempel inlärningsperioder och nätverksuppbyggande. Det tycker jag inte riktigt att arbetsgivarna har förstått och jag tror att fler och fler kommer att räkna på det framöver när det ska sparas pengar.

  Jag tror att kvaliteten är viktigare än dimensioneringen. Utan att ha några exakta citat från kända professorer har jag lagt ihop den information jag får ute på företagen vid förhandlingar, från bemanningsföretagen och min omvärld. Det jag ser är att pensionsavgångarna är stora bland ingenjörerna och det är fortfarande färre som tar examen är det varit tidigare. Jag ser alltså redan nu en brist som kommer att öka. Därför tycker jag att man ska prioritera kvaliteten och när det gäller halvtomma utbildningar utan söktryck är jag rädd att ingenjörsutbildningen kommer på skam.

  Jag har sett att ni tidigare har diskuterat frågan om dimensionering med Olle här på bloggen. Jag kommer därför inte att gå vidare in på kommentarer om det utan hänvisar till det som redan har sagts.

  Med er energi och ert engagemang hoppas jag att ni redan är – eller vill bli – förtroendevalda, och därmed jobbar för att lyfta lönerna lokalt!

 8. Joakim
  2010-10-08 at 12:40

  Hej Maria,

  1. Angående din kommentar om kompetensutveckling så går det ju alltid att drömma. Som jag tidigare påpekat bygger ditt resonemang på att det finns ett underskott på ingenjörer, så att företagen måste locka till sig personal med program för kompetensutveckling (samt högre lön , förmåner etc). Verkligheten är dessvärre precis tvärtom. Direktiven från företagen till de anställda är på grund av överutbudet av ingenjörer: ”Det är arbetsgivarnas marknad. Det är upp till de anställda att själva se till att utbilda sig på fritiden bäst de vill. Passar det inte kommer de inte vara anställningsbara och får svårare att få ett jobb – företagen anställer helt enkelt någon annan.”. Jag tror ni måste vakna upp från er drömvärld. Det handlar inte om att lägga fram argument till företagen och ”få dem att förstå”. De förstår mycket väl, och de har kommit fram till att det är billigare att låta de anställda själva stå för kompetensutvecklingen. Att SI i avtalsförhandlingen för 2010-2012 valt att ta en del av löneutrymmet och avsätta till individuell kompetensutvecklingspott visar dessutom tydligt att SI är på företagens sida i denna ambition. Det sänder tydliga signaler att de anställda förväntas ta av sitt löneutrymme för att bekosta sin kompetensutveckling själva. Att det dessutom är SI som drivit denna fråga är för mig helt oförståeligt.

  2. Angående dimensioneringen av utbildningen:
  a) Jag förstår inte din kommentar ”kvaliteten är viktigare än dimensioneringen”? Du får det att låta som att de inte har någon koppling alls? Självfallet är det så att om man har en överdimensionerad utbildning med sökande som har låga kvalifikationer så leder till sämre kvalificerade examinerade ingenjörer.
  b) Du skriver: ”Det jag ser är att pensionsavgångarna är stora bland ingenjörerna och det är fortfarande färre som tar examen är det varit tidigare”. Vad har du för statistik att luta detta påstående mot? Jag har tidigare haft en diskussion med Olle Dahlberg på SI om detta, och de siffror som framkommit är att det examineras ca 11.000 högskoleutbildade ingenjörer (civ ing, högskole ing, samt tekniska kandidat- och magisterexamen). Det är ca 5 gånger fler än på 80-talet. Samtidigt pensioneras det färre än 2.000 högskoleutbildade ingenjörer per år. Netto tillskottet är alltså 9.000 högskoleutbildade ingenjörer *per år*! Att företagen givit dig en annan bild är inte så konstigt, det ligger i deras intresse att ständigt driva på för att fler ingenjörer utbildas så de kan hålla nere lönerna. Att du som ombudsman för SI köper företagens bild rakt och sedan sprider vidare dessa åsikter är däremot mycket anmärkningsvärt. Det uppskattas inte att medlemsavgifterna som SI håvar in används för att sprida företagens propaganda.

  3. Angående uppmaningen att engagera sig i det lokala facket, så kan jag meddela att det är fullständigt meningslöst. Företagen vet att det är deras marknad. Enligt de förtroendevalda i det lokala facket på vårt företag är det i princip poänglöst att ens förhandla. Företagen talar om vilken löneökning de anser att företaget vill ge och så blir det. Sen kan facket sitta och tjata och lägga fram argument hur mycket de vill. Men faktum är att det lokala facket har inget att sätta emot. Att verka för att lyfta ingenjörernas löner görs inte på lokal facklig nivå, tyvärr. Det finns bara ett sätt att åtgärda det problemet och det är som tidigare konstaterats att minska utbudet av ingenjörer. Alla ingenjörer jag har talat med inser att det är så och vill att SI verkar för detta. Att SI i denna fråga driver en politik som är rakt motsatt medlemmarnas intresse är mycket konstigt och riktigt illa.

  För att summera så tycker jag dessvärre inte du lyckades presentera ett enda konkret belägg eller ens hållbart resonemang som visar på att dina påståenden skulle stämma. Det är mest gissningar, magkänsla och allmänt tyckande.

  Vad gäller just dimensioneringen av antalet utbildningsplatser så är det extra anmärkningsvärt. Detta eftersom det påverkar i princip alla de områden som är viktiga för medlemmarna i SI. Ett överutbud av ingenjörer leder via principen om tillgång och efterfrågan till lägre löner, lägre status, sämre kvalificerade sökande till utbildningarna och sämre kvalificerade examinerade ingenjörer.

  Faktum är inte en enda person jag talat med på SI lyckats presentera något konkret belägg för att den galna expansion av antalet platser på ingenjörsutbildningarna som skett sedan 90-talet skulle vara positivt för medlemmarna. Min slutsats är att SI helt enkelt inte har några belägg för detta, av det enkla skälet att även de vet att det är negativt för medlemmarna.

  Så varför driver då SI så frenetisk frågan om att öka antalet utbildningsplatser? Svaret är mycket enkelt. Det handlar för SI om att få fler medlemmar och därmed mer medlemsintäkter. Det handlar vidare om att växa som organisation, så att beslutsfattarna på SI får mer makt, status och lön. Dessutom är väldigt få av de som är anställda på SI ens utbildade ingenjörer (utan ekonomer, jurister etc), så att de förstör arbetsmarknaden för ingenjörerna kunde inte bekymra dem mindre.

 9. Maria Elinder
  2010-10-08 at 13:46

  Hej,

  tack för diskussionen – för min del stannar den här.

  /Maria

 10. Joakim
  2010-10-08 at 17:31

  Hej Maria,

  Tack själv för en intressant diskussion. Jag hade i och för sig hoppats på några svar från dig där du presenterade konkreta belägg för dina åsikter och påståenden. Men avsaknaden av sådana belägg är väl ganska talande och ger ju därmed ett svar i sig. Sen ser det förvisso inte så bra ut att bara dra sig tillbaka och säga ”inga kommentarer” som en avslöjad politiker… 😉

 11. Emilez
  2010-10-09 at 07:01

  Bra skrivet Joakim och du har helt rätt. Diskussionen har varit uppe innan och även där var den enda slutsatsen man kunde dra det du kom fram till.

  Och även om det skulle bli viss ingenjörsbrist framöver så har du fortfarande rätt, eftersom det dels inte ligger på Sveriges Ingenjörer att förhindra en sån situation, och dels för att det inte gått att förutspå med nån säkerhet utifrån de rapporter som funnits.

  Dessutom har antagligen Sveriges Ingenjörer alltid blint propagerat för att fler ska välja ingenjörsutbildningen, även innan och under tider som 2002-2005 då det var väldigt svårt för nya ingenjörer att få kvalificerade jobb.

  Sveriges Ingenjörer har gjort fel gentemot sina medlemmar genom att i många många år propagera för att det ska utbildas fler ingenjörer.

  Och som du säger så är det enda möjliga motivet med detta agerande att gynna förbundet ekonomiskt genom att de får mer medlemsavgifter. Det finns helt enkelt inget med fakta underbyggt argument för att det här agerandet skulle gynna medlemmarna.

  Staten och näringslivet har ett intresse för att det ska bli fler ingenjörer. Staten för att de får mer skatteintäkter och näringslivet för att de får tillgång till billiga ingenjörer. Fackförbundet Sveriges Ingenjörer har också ett intresse av att det utbildas fler ingenjörer eftersom de får in mer medlemsintäkter.

  Fackförbundet Sveriges Ingenjörer borde stått emot frestelsen och stått på medlemmarnas sida istället.

  Som det är nu är det väldigt ensidigt där alla aktörer verkar för att det ska bli fler ingenjörer.

  Tyvärr är det ingen som står på ingenjörernas sida, inte ens deras fackförbund.

 12. Emilez
  2010-10-09 at 10:22

  (fast Sveriges ingenjörer är ju en sammanslagning av två förbund varav det ena var civilingenjörsförbundet, men tror att civilingenjörsförbundet också alltid försökt få fler att utbilda sig till ingenjörer)

 13. Emilez
  2010-10-10 at 06:42

  Men nu borde man kanske lugna ner sig med sånt snack.. Annars är det väl bara en tidsfråga innan man blir avstängd härifrån 😉

 14. Emilez
  2010-10-10 at 19:24

  Nåja en sista grej innan man ger sig.

  Ett citat från förbundsordförande Ulf Bengtsson taget från:
  http://www.ingenjoren.se/2010/08/mr-cf-har-gatt-ur-tiden/

  ”inte för att jag bekymrar mig över ingenjörens sociala status i första hand, utan för att jag menar att Sverige behöver ingenjörer – bra ingenjörer.”

  Tydligen bryr han sig mer om Sverige än Sveriges Ingenjörer. Han kanske borde börja jobba i statlig sektor istället för i ett förbund som borde sätta sina medlemmar främst.

 15. Carl
  2010-10-11 at 07:57

  Hej Joakim,

  Jag håller helt med dig i din analys av varför SI propagerar för ett ständigt utökat flöde av examinerade ingenjörer. Och jag är inte ensam om detta, alla kollegor jag har diskuterat detta med är eniga om att SI går arbetsgivarens ärenden.

  Att sedan Maria Elinder känner sig tvungen att avsluta diskussionen utan att vidare svara på dina frågor/analys känns, minst sagt, beklämmande och svagt. Kan det vara så att din analys helt stämmer överens med verkligheten? Det tror jag.

  Skulle jag gå tillbaka i tiden tjugo år så skulle jag INTE välja att utbilda mig till civilingenjör.

  Tyvärr.

 16. Sophie
  2010-10-14 at 22:28

  Hej Joakim,

  Tack för dina inlägg.
  Jag håller med till fullo och efter diskussioner med kollegor och gamla kursare så vet jag att dina åsikter är de allmänt gällande bland ingenjörer.

  Jag funderar uppriktigt på att gå ur facket då mina intressen som betalande medlem absolut inte är de som sätts i första hand.
  Det är ändå en rund summa man betalar varje år och detta året kommer jag få mindre än 1% löneökning, genom att spara in på medlemsavgiften så kanske jag iaf märker någon skillnad i budgeten.

  För övrigt så kommer jag efter nyår (som så många andra av mina vänner redan gjort) söka mig utomlands för att få ett jobb så att det faktiskt lönar sig att gått genom en utbildning på 4.5år.

  Det är ytterst beklämmande att SI representanter inte tar diskussionen med sina medlemmar, då man anser att det är ”obekvämt”. Det stärker väl inte bilden av fackförbundet direkt.

  Tack för ordet.

  / Sophie

 17. Mikael
  2010-10-19 at 17:43

  Efter några år som ingenjör kan jag bara säga. monotona arbetsuppgifter, hög stress, hög svårighetsgrad samt låg lön…så visst kan man bli lite less på propagandan som pumpas ut 🙁

Lämna ett svar