Kränk inte de anställdas yttrandefrihet!

 Eva Lindquist förhandlingschef, offentlig sektor (Sveriges Ingenjörer)

Var idag (6/7) på ett seminarium som handlande om yttrandefrihet och lojalitet inom offentlig sektor och vad det betyder för en ledare. Vid seminariet diskuterades var gränsen går mellan yttrandefrihet och lojalitet för den personal som är anställd i offentlig sektor. Vad får och kan en arbetsgivare göra när anställda offentligt kritiserar verksamheten?

Helt klart är att som anställd har man rätt att uttala sig i media och att en chef inte får efterforska vem som kan ha läckt en fråga till journalisten. En offentlig arbetsgivare måste tåla att arbetstagare kritiserar sin arbetsgivare då den anställde omfattas av allmän yttrandefrihet och meddelarfrihet.

Håkan Torngren jurist på SKL menade att enbart ett yttrande om sin arbetsgivare inte kan leda till arbetsrättsliga åtgärder. Men om man däremot aktivit motarbetar sin arbetsgivare kan det leda till åtgärder. Som chef ska man däremot vara försiktig med att yttra sig, det kan var ett illojalt beteende och ytterst blir det en förtroendefåra. En kommun kan kräva mer av lojalitet av en chef menade Håkan. Det är alltså skillnad på folk och folk, som det uttrycktes under seminariet!

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar