Är det sant att A-kassan suger?

Göran Engström, 1:e vice ordförande

Vid ett seminarium om A-kassesystemet diskuterade Anders Wickander,  utredare Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) med Jonas Milton, VD Allmega och Eva Nordmark, ordförande SKFT om nuvarande system håller på att förlora sin legitimitet. Anders Wickander beskrev en situation där idag bara ca 50% får ersättning från kassan jämfört med 70% för tre år sedan. Orsaken enligt honom stod inte bara att finna i att fler gått ur på grund av högre avgift utan även för att reglerna ändrats. Han menade också att det ekonomiska incitamentet att gå till arbetsförmedlingen idag är borta. Andra menade att det nog berodde på att man där inte fått någon hjälp att få nytt jobb.

Han beklagade sig vidare över att det kunde skilja från 90:- per månad till 450:- i A-kasseavgift. Någon diskussion om varför kom aldrig. Intressant hade ju varit en diskussion om t.ex. risktagning vid yrkesval.  Faktum är att många av SACO´s medlemmar, som ju helt finansierar sin egen försäkring, dessutom via skattemedel finansierar andra kassor (via statlig skatt vid inkomst över 32.000).

Jonas Milton förespråkade en obligatorisk A-kassa. Han påpekade också att A-kassan är en omställningsförsäkring som skall syfta till att ge viss grundtrygghet under en tidsbegränsad period. Därtill är trygghetsavtalen viktiga komplement (TRR på tjänstemannasidan).

Eva Nordmark efterlyste en dialog mellan parterna för att åstadkomma en långsiktig förbättring. Hon skärpte tonen och ”hotade”  med att i större utsträckning motsätta sig uppsägningar om trygghetssystemen blir för dåliga.

Anders Milton gillade system som ger ökad rörlighet och underlättar strukturomvandling men tror ej på stora övergripande överenskommelser utan föredrar branschnära modeller.

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar