Är det ett ”kall” att vara anställd i offentlig sektor?

Eva Lindquist, förhandlingschef, offentlig sektor

Det menade Ida Gabrielsson från Ung Vänster som igår, 6/7,  i valduellen med Tomas Tobé från moderaterna debatterade Varför karriär i offentlig sektor?

Men för våra medlemmar inom sektorn, kan det inte enbart vara så, även om de har ett stort samhällsintresse och stimulerande arbetsuppgifter. Nej, de behöver även bra villkor och en arbetsgivare som använder lön som ett styrmedel för att stimulera och premiera de som gör ett bra resultat.

Tomas och Ida var överens om att lönerna i offentlig sektor måste höjas dels för att kunna rekrytera nya medarbetare inför den generationsväxling som offentlig sektor står inför och dels att kunna ses som en attraktiv arbetsgivare. Tomas var inte främmande för ekonomiska incitament och att den produktivitetsvinst som man gör i en kommun eller landsting skulle kunna användas till löneutrymme och därmed öka lönerna och löneskillnaderna. Tänket är positivt, men hur stor är risken att den effektivitetsvinst man gör går till andra ändamål än lön?

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Kommentarer ( 2 )
 1. Hanna
  2010-07-07 at 16:58

  Du tycks ha missförstått Ida – hon lyfter ofta problematiken med att kvinnors arbete ses som ”ett kall”, vilket bland annat yttrar sig i status, lön osv. Hon är den första att ställa upp på bättre villkor för anställda inom vården m.m.

 2. Eva Lindquist
  2010-07-09 at 13:18

  Hej Hanna,
  Inget arbete ska ses som ett kall oavsett sektor utan gruden ska vara att alla ska ha en bra arbetsmiljö, bra villkor och stimulerande arbetsuppgifter och lön utifrån utbildning, kompetens och prestation.

Lämna ett svar