Flodström går – men hans frågor står kvar

Olle Dahlberg, utredare utbildning&arbetsmarknad

I ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet idag meddelas att Anders Flodström, universitetkansler och chef för Högskoleverket, har bett att få lämna sitt uppdrag per 1 juli. I ett följande pressmeddelande från HSV klargör han – föga överraskande, efter vårens alltmer stegrade debatt – att anledningen är ”en förtroendeklyfta, som inte går att överbrygga, mellan honom och departementets ledning avseende ett nytt kvalitetssystem”. 

I ett sista försök att hålla sin uppfattning vid liv passar Anders Flodström samtidigt på att länka till sina tidigare inlägg i debatten. Det gör han rätt i. Invändningarna han tar upp försvinner naturligtvis inte bara för att han själv lämnar sin post.

Låt oss nu ändå hoppas att den nya kanslern tar sin uppgift på lika stort allvar som den avgående, och inte nöjer sig med att sopa sin företrädares frågor under HSV:s matta.

Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Kommentarer ( 2 )
 1. Joakim
  2010-06-08 at 21:40

  Hej,

  Jag tänkte bara höra om du skulle kunna ge lite kommentarer om hur SI tror att det nya systemet för att utvärdera kvaliteten på högskoleutbildningarna kan komma att påverka utbildningarna till högskoleingenjör och civilingenjör? Vilka positiva respektive negativa aspekter ser ni? Finns det tex risk för att ”fel” saker mäts vid kvalitetsbedömningen? Kan kvaliteten i högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningen äventyras, och i så fall varför? Har SI blivit tillfrågade som remissinstans och/eller har ni gjort något officiellt uttalande i frågan?

  Mvh Joakim

 2. Olle Dahlberg
  2010-06-09 at 13:35

  Sveriges Ingenjörer har tidigare yttrat sig (via SACO) bla över utredningen Resurser för kvalitet, liksom över HSVs yttrande över samma utredning, när detta senare gick ut på remiss. Historien börjar för all del inte där, och förbundet har följt och engagerat sig i kvalitetsfrågor kopplade till utvärderingar och ackreditering i vart fall sedan millennieskiftet. Kvalitetsfrågorna tas också upp mer principiellt i förbundets utbildningspolitiska program (2008).

  Det senaste förslaget ligger i regeringens proposition från i mars, och den går inte ut på remiss. Det gjorde för övrigt inte heller det förslag som HSV lämnade till regeringen förra hösten – det förslag Anders Flodström tyckte var överlägset regeringens. Under processen som ledde fram dit arbetade förbundet självt och tillsammans med andra, bland annat i möte med HSV, för att just utbildningens resultat skulle ges större utrymme i utvärderingssystemet. Vi gjorde även en enkätundersökning till medlemmar examinerade 2005/06 (Nya Ingenjörer om utbildning och arbete), med vilken vi också ville visa hur tidigare studenters erfarenheter på arbetsmarknaden skulle kunna bidra vid en bedömning av utbildningens kvalitet och relevans. De första resultaten av undersökningen presenterades i Almedalen förra sommaren, där Flodström deltog i den följande paneldebatten. Enkäter till studenter som delmått på utbildningens resultat fanns också med i både HSV:s och regeringens förslag.

  Klart är nog att vad och hur man än ”mäter”, så blir det fel. Det har därför en poäng att inte bara mäta antingen antalet professorer eller hur många examinerade som får jobb ett visst år. Bättre i så fall att ta med några mått av olika karaktär, och försöka hitta någon vettig modell för att väga samman dem. I det avseendet förefaller HSVs och regeringens förslag vara rätt lika, men där Flodström och HSV (bland annat) också ville styra upp den del av utvärderingen som gäller hur högskolorna går tillväga, vill regeringen fokusera enbart på att de når ett resultat. Men inte ens i synen på denna skillnad var man tydligen överens. Flodström menade i vart fall i sin egen historiebeskrivning, att där regeringen ser en ideologisk fråga, ser han helt enkelt en metodfråga.

  Jag skulle hur som helst säga att mer måste falla på plats innan det är möjligt att skönja vilka effekterna av det nya systemet kan bli. Det är nog inte helt osannolikt att Flodströms synpunkter – trots att han nu avgår – kommer att leda till vissa förskjutningar och förtydliganden när regeringen ger HSV det formella uppdraget att rent konkret utveckla systemet.

  Utvärderingarna ska självfallet inte bli en tvångströja för högskolorna, men även om vägarna till målet ser olika ut, ser jag inget skäl att inte kasta ett strukturerat, granskande öga på vägen i sig.

Lämna ett svar