Flexibla regler för studiestöd, tack!

Elisabeth Arbin, utredare

I en debattartikel på dn.se skriver Sveriges Ingenjörer tillsammans med rektorer och studentföreträdare för fyra stora tekniska lärosäten att regelverket för studiestöd måste bli mer flexibelt så att utbildningskvalitén kan upprätthållas. 1 500 studenter, merparten teknologer, har fått stora återbetalningskrav på sina studiemedel från CSN – trots att de fullgjort sina studier. Orsaken är att CSN:s tolkning av studiestödslagen inte stämmer med hur lärosätena lägger upp sin utbildning.

Återkraven måste dras tillbaka för de studenter som fullgjort sina studier enligt kursplanen. CSN måste också ha ett regelverk som är anpassat till verkligheten. Det vi önskar är att regelverket och studiestödssystemet blir så flexibelt att det funkar för olika typer av utbildningar, även de som inte läser block om 5-10 hp. Det borde vara summan av de poäng som studenterna läst under året som helhet som måste vara det centrala.

För övrigt har SFS (Sveriges Förenade studentkårer) idag en debattartikel i SvD som berör samma problematik. De kräver att CSN och regeringen ska ta sitt ansvar och se till att alla brister genast åtgärdas så att inte fler oskyldiga studenter faller offer.

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar