Stelbent CSN anklagar teknologer för fusk

Lisa Bondesson, studenthandläggare

CSN hotar och anklagar teknologer för fusk. Maken till byråkrati och oflexibilitet har sällan skådats. Många högskolor lägger upp kurserna med tyngdpunkt på den ena terminen vilket resulterar i att en del studenter tar för få poäng per termin och då blir återbetalningsskyldiga till CSN. Problemet som vi idag kan läsa om i både SvD och DN är att många inte alls fuskar och att CSN och regeringen anser att det är högskolorna som gör fel. Det är den enskilde studenten som får ta smällen för detta systemfel.
Teknologerna på bland annat KTH rasar. Återbetalningskraven som för de flesta ligger på runt 10 000 kr ska betalas in trots att studieplanen hållits och studenten studerat på heltid och tagit sina poäng. Problemen med studiemedelssystemet är många, men en av de största problemen tycks ofta härledas till ett urgammalt och byråkratiskt sätt att bedriva myndighetsutövning. Nu pekas oskyldiga teknologer ut som fuskare. Visst – de kan överklaga (och jag förutsätter att de i så fall får rätt i sak), men vore det inte enklare att bara ändra systemet och kolla poängen per läsår istället för termin?

Skriven av Lisa Bondesson, f.d studenthandläggare. 

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Kommentarer ( 11 )
 1. Christian
  2010-05-21 at 10:14

  Hej,

  Jag håller med dig och har gjort en liten facebookgrupp för att protestera mot det här eländet. Gå gärna med!

  Christian

 2. Daniel Båtsman
  2010-05-21 at 10:32

  Tyvärr står det i ansökningspapperna att man ansöker om studiemedel för ett antal veckor och ett antal poäng. Det har blivit så att när man har ansökt om studiemedel har man bara hört KTH säga att det är heltidsstudier och missat detaljen om 20 veckor och 30 hp för heltidsstudier.

 3. Lisa Bondesson
  2010-05-21 at 10:38

  Ja, regler är ju i detta fall tyvärr regler. Jag tycker huvudsaken är att regler och blanketter som resulterar i denna enorma härva av strul ändras så att det inte drabbar andra i framtiden.

 4. Esse
  2010-05-21 at 12:24

  Så här har det fungerat: Skolan har lagt upp studieplanen så att man läser 28,5 poäng på hösten och 32,5 på våren (terminerna).

  Eleverna har trott att de läser 30/30 (kravet på heltid är minst 30p per termin), och har också fyllt i detta på sina egna ansökningar om studiemedel.

  När det sen vid efterkontroll visar sig att eleven har läst 28,5 poäng och inte 30 som man skrev på ansökan så kommer man under gränsen för heltidsstudier den terminen.

  Om eleverna hade fyllt i de korrekta 28,5 poängen under höstterminen vid ansökningstillfället så hade man fått 75% studietakt från första början.

  Skolan har helt klart brustit i informationen till studenterna och de facto lagt upp det som enligt studiestödslagen är deltidsstudier under höstterminen.

  Vill också påpeka att frågan prövats i domstol (slutinstans) och man funnit att besluten om återkrav är i enlighet med lagen.

  Vill ansvariga politiker ändra lagen så kan och bör man göra detta, men skyll inte på CSN för att man faktiskt följer den.

 5. Daniel Båtsman
  2010-05-21 at 13:34

  Esse, ögna igenom http://www.svd.se/nyheter/inrikes/minister-csn-maste-losa-det-har_4750387.svd så ser du att problematiken THS lyft fram också återspeglas i ministerns ord.

 6. Carl
  2010-05-21 at 13:46

  Men Esse, du menar att man ska få 75% lån och bidrag för 95% studietakt? Bra där…

 7. Esse
  2010-05-21 at 13:51

  @Carl:

  Jepp så ser reglerna ut,man avrundar neråt. Du kan ha 99% studietakt och det avrundas till 75%, du kan ha 74% studietakt och det blir 50%.

 8. P.J.
  2010-05-21 at 20:09

  Jag förstår inte varför CSN anses som byråkratisk och stelbent då de följer de regler som de styrs av. Att skolorna inte har samma regler att följa kan ju inte gärna CSN ansvara för, däremot borde skolorna ha ett ansvar gentemot studenten att leverera kursplaner som är anpassade efter samma regler som CSN styrs av om de ska gå ut med information om att utbildningen ger rätt till heltidsstudier under hela studietiden.

  Om det är omöjligt att utforma utbildningar efter både de regelverk som skola och CSN styrs av får skolan sluta säga att utbildningen ger rätt till heltidsstudier under hela studietiden tills dess att regelverken är ändrade, annars kommer fler studenter råka ut för samma problematik om de inte dubbelsynar hur deras utbildning är utformad vilket en student rimligtvis inte borde behöva lägga tid på då denne har studier att sköta.

 9. P.J.
  2010-05-21 at 20:11

  Korrigering: ”rätt till heltidsstudiemedel under hela studietiden” menade jag såklart.

 10. Alexander
  2010-05-25 at 12:07

  @P.J. Jag förstår inte varför CSN anses som byråkratisk och stelbent då de följer de regler som de styrs av.

  CSN ska anses som byråkratiskt och stelbent eftersom de tvingande regler de hänvisar till inte finns. Det finns ingenting i lagen som hindrar CSN att göra samma tolkning av helårsstudent som högskolorna gör.

  Överhuvudtaget är det ingen i debatten som hänvisar till lagen.

  https://lagen.nu/1999:1395

 11. Snabba cash till drabbade teknologer - Ingenjörsbloggen
  2010-05-28 at 15:21

  […] Ingenjörer har tidigare skrivit om att teknologerna har hamnat i kläm mellan reglerna för utbetalning av studiemedel och […]

Lämna ett svar