Intresse för teknik?

Tjejer bygger på Teknikdagarna

Tjejer bygger på Teknikdagarna

Elisabeth Arbin, teknikintressefrågor 

”Jag tror att de yngre barnens intresse för teknik är en nyckel för att säkra tillgången på ingenjörer på sikt”  skriver Lotta Edholm (FP) skolborgarråd i Stockholm på sin blogg. Lotta Edholm invigningstalade på Teknikdagarna som arrangerades den 5-7 maj i Stockholm.

Precis som Edholm anser jag att man måste arbeta långsiktigt för säkra tillgången på ingenjörer i framtiden. Teknikdelegationen föreslår i sitt slutbetänkande att kommunerna ska kunna certifieras som Teknik- och naturvetenskapskommuner. Jag tror det är helt rätt väg att gå. Kommunledning måste tillsammans med skolledning se till att barnen får den utbildning som de har rätt till. Barnen är flitiga konsumenter av teknik men vi behöver även producenter av ny teknik i framtiden. Min erfarenhet från Teknikkollot är att barn är intresserade av teknik. För att inte barnen ska förlora intresset  måste skolan ta sitt ansvar för att stimulera det… genom hela skolgången.

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar