Låt hjärtat vara med!

Patrik Björnström, utredare

Idag publicerade Högskoleverket en utredning om vilka högskoleutbildningar som leder till jobb.  Bland annat står det att det i framtiden blir brist på högskoleingenjörer men att det blir balans eller visst överskott på civilingenjörer.  Även jurister och ekonomer verkar det bli lite överskott på framöver.  

Jag är säker på två saker: 1) Prognoser av detta slag är något jag alltid tar med en nypa salt. Det är sällan framtiden blir som prognoserna säger, särskilt inte för dynamiska och mångsidiga utbildningar som kännetecknar såväl ingenjörer, ekonomer som jurister.  2) Att låta hjärtat vara med och fatta beslut är ofta viktigt, inte minst när det handlar om utbildning. Alltså, den som idag står inför valet att välja högskoleutbildning i höst tycker jag främst ska fundera på vad han eller hon vill göra eller tycker verkar kul snarare än att förlita sig på en prognos som möjligen kan sägas vara en statistiskt väl underbyggd gissning.

Låt hjärtat vara med – läs det du tycker verkar intressant och roligt!

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar