En ny tid kräver nya lösningar

Den senaste tidens rapporter om att svenska företag i huvudsak expanderar utomlands och då särskilt på den kraftigt växande kinesiska marknaden oroar många och bör analyseras noggrant, se exempelvis artikel i Aftonbladet .

Sverige och svenska företag har den unika positionen att vi sedan länge är både omvärldsberoende och omvärldsorienterade. Låt detta utgöra basen för ett nytt förhållningssätt. Neddragningen av AstraZeneca, det förväntade kinesiska köpet av Volvo Personvagnar och Ericssons expansionsplaner i andra delar av världen än Sverige är tecken på en nyordning som vi måste bemöta och anpassa oss till. Sverige behöver sin tillverkningsindustri.

Tillverkningsindustrin har numera till stor del hela världen som hemmamarknad och att produktion sker nära köparen har många fördelar. Även om vi till vardags mest förknippar ”made in China” med billiga konsumentprodukter så är detta förstås bara en del av verkligheten. Många tunga industriföretag som Atlas Copco och Volvo har några av sina viktigaste marknader i Kina och Sydostasien och anpassar naturligtvis sin verksamhet efter detta.

Frågan är hur Sverige på bästa sätt ska hantera och bemöta denna utveckling. Var har vi ett konkurrensövertag som vi kan försvara och utveckla? Fler och fler företag kommer till insikt om behovet av närhet mellan Forskning & Utveckling å ena sidan och produktion å den andra. I Sverige finns ett kunnande och ingenjörsmässigt tänkande som grundar sig på lång industrihistoria, tradition och innovationsglädje. Vårt utbildningsväsende har länge varit bland de världsledande.

För att Sverige ska kunna behålla och utveckla både enklare och mer avancerad produktion i landet krävs att vi vårdar och vidareutvecklar den höga tekniska och innovativa kompetens som finns, inte minst hos våra svenska ingenjörer. Detta kräver djärva och visionära politiska beslut som banar väg för nya industriella framgångssagor som i sin tur generar nya arbetstillfällen i landet. Det borde det svenska valet i september 2010 handla om.

Peter Larsson

"Stort intresse för allt som rör sig. Konsumerar tre till fyra tidningar, ekot och morgonsoffan i TV till frukost för att sedan ta mig an en ny dag full av idéer om hur världen kan bli bättre."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar