Behöver man på små arbetsplatser inte vara öppen för olikheter?

Helene Sjöman, jämställdhetsansvarig, Magnus Skagerfält, ansvarig för övriga diskrimineringsfrågor  

Aktiva åtgärder är en mycket viktig del i diskrimineringslagstiftningen. I dag överlämnar utredaren Anne-Marie Morhed sitt betänkande med förslag till förändringar av lagen. Vissa av dem är hårresande. Bland annat föreslås arbetsgivare med under 25 anställda inte längre behöva arbeta aktivt för likabehandling och mot diskriminering. Det här berör väldigt många anställda.  Vi är oroliga.

Helene Sjöman
Relaterade inlägg
Kommentarer ( 3 )
 1. J.L
  2010-02-02 at 15:58

  Eller så har man insett att det inte har någon som helst effekt på mindre arbetsplatser? Eller så fungerar det så pass bra att det inte behövs? Eller så är lagstiftningen i sin nuvarande form svårgenomförd?

  Varför oroliga och problematisera något som kanske inte behövs? Förklara gärna.

 2. Helene Sjöman
  2010-02-02 at 16:15

  Hej,

  Enligt våra erfarenheter är det ofta väl använd tid för den arbetsplats, även med 20-talet anställda, som exempelvis ser över att arbetsförhållandena lämpar sig för personer av olika kön, att arbetet går att förena med föräldraskap och att trakasserier av olika form förebyggs. En lagstiftad skyldighet gör att frågorna ”automatiskt” kommer på agendan med viss regelbundenhet. I stället för att ”släcka bränder” motar man dem innan de uppstår, vilket är mycket värt för de flesta inblandade.

 3. Emil
  2010-02-10 at 13:51

  Sen är väl frågan vad som menas med ”arbeta aktivt”.. Om det innebär mycket extraarbete är det kanske inte värt det för de små företagen.

  Det är säkert viktigt men det finns nog mycket annat som också är viktigt men som småföretag kanske inte hinner prioritera.

Lämna ett svar