Rätt till 200 timmar…

Elisabeth Arbin, Teknikintressefrågor

Teknik och naturvetenskap är närvarande överallt i det moderna samhället. Men trots det har teknikämnet inte några ”egna timmar” i grundskolans timplan. I gällande timplan har fysik, kemi, biologi och teknik 800 timmar tillsammans som ska fördelas på elevens 9 skolår. Rättvist fördelat skulle det innebära 200 timmar för teknikämnet.

Gun-Britt Morhed på Teknikföretagen tycker att regeringen måste engagera sig i frågan, hon skriver;
”Timplanen förfogar regeringen över, den är en bilaga till grundskoleförordningen. Åtgärden är i första hand inte till för lärarnas skull, åtminstone inte de lärare som undervisar i många ämnen, för de klarar mycket väl av att undervisa i flera ämnen samtidigt. Nej, det är i första hand som en tydlig signal från statsmakterna till skolledare och rektorer att teknikämnet har ”rätt” till 200 timmar. De måste planera därefter!! ”

Jag håller med Morhed. Vi ska ta tillvara på barnens naturliga intresse för teknik och naturvetenskap och se till att stimulera det genom hela skolgången. Därför måste teknikämnet prioriteras i planeringen på varje skola i varje lärarlag. Men en fluga gör ju ingen sommar inte heller ett ensamt lärarlag. Regeringen måste ta ledartröjan och visa vilken plats teknikämnet ska ha i skolan.

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar