Små ljusglimtar även på Teknikföretagen

Olle Dahlberg, utredare arbetsmarknad & utbildning

”Personalläget: Kvar i botten”, skriver Teknikföretagen i sin konjunkturbarometer för 4:e kvartalet 2009, och fortsätter: ”Den rekordlåga efterfrågan på yrkesarbetare sedan mer än ett år kvarstår. Totalt rapporterar fortfarande låga 4 % av företagen brist på yrkesarbetare.” 

Men vid en närmare titt skymtar även här ett par glimtar av ljus i mörkret. Samtidigt som kapacitetsutnyttjandet fortfarande är i botten, visar det sig att ”ordervolymen på export ökar på bred front”, men också – om än ”i mindre grad” – på hemmamarknaden.

Och: ”Bristen på tekniker/ingenjörer ökar däremot från rekordlåga 3% till 7% för teknikföretag sammantaget.”

Efterfrågan på ingenjörer flämtar förvisso ännu blott svagt, särskilt jämfört med läget för två år sedan, då 35 procent av teknikföretagen rapporterade brist på ingenjörer. Det är också bara två grupper av företag som nu rapporterar en ökad brist, nämligen leverantörer till maskinindustri (från 3 till 10 procent av företagen jämfört med i augusti) och till tele- och elektroindustrin (från 8 till 12 procent). Inom transportmedelsindustrin och bland tillverkare av elmaskiner rapporterar inte något företag brist på ingenjörer.

Point taken, men jag må vara förlåten om jag frågar: Kan det ljus vi ser vara slutet av tunneln?

Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Kommentar ( 1 )
  1. SCB:s Arbetskraftsbarometer ‘09 överraskar - Ingenjörsbloggen
    2009-12-18 at 15:21

    […] i akt att ett par dagar i förväg tända det fjärde ljuset i adventsljusstaken (se även 1:a, 2:a och 3:e […]

Lämna ett svar