Nu börjar mötet med stort K

Johan Sittenfeld, utredare energi och miljö

På måndag börjar FNs  stora och viktiga klimatmöte. Under den senaste tiden har politiker åkt kors och tvärs över jorden för att skapa förutsättningar för en framgångsrik överenskommelse i Köpenhamn.

Inte minst Sveriges och Danmarks miljöministrar, Andreas Carlgren och Connie Hedegaard, har hållit fanan högt och håller fast vid ambitionen att nå ett legalt bindande avtal. Annars är de flesta nog skeptiska till möjligheten att nå så långt. Det snickras på olika förslag till överenskommelser på politisk nivå, som sedan kan leda till ett bindande avtal inom förhoppningsvis ett år. Kanske behöver Carlgren den tidsmaskin som han fick av Sveriges Ingenjörer i Sacos adventskalender.

Det är fördelningen mellan Nord och Syd som är knäckfrågan. EU och USA öppnar för att höja sina bud. Frågan är bara om det är med tillräckligt mycket för att få utvecklingsländerna att också göra utfästelser om utsläppsminskningar. Kina talar annars om att minska sin kolintensitet med vilket man menar att man ska öka sina utsläpp, dock inte lika mycket som BNP ökar. Kreativiteten är stor när det gäller beräkningsmodeller och dessutom utgår man från olika jämförelseår.

Utvecklingsländerna har ett gott förhandlingsläge. Det är inte de som har skapat problemet och de vet att de industrialiserade länderna, med EU i spetsen, är fast beslutna att långtgående förändringar krävs. Det märks också i utvecklingsländernas retorik. Den Afrikanska Unionen har till exempel sagt att man är beredda att bara lämna förhandlingarna om inte den utvecklade världen bistår med stora belopp för Afrikas omställning.

Med stor säkerhet är det så att industrialiserade länder måste göra ännu större utsläppsminskningar än man tidigare sagt. Både för att en överenskommelse ska vara möjlig och för att det ska finnas möjligheter att hålla halten av växthusgaser på en nivå som kan begränsa temperaturökningen till 2 grader Celsius.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar