LÄS på LAS, Göran Hägglund!

Olle Dahlberg, utredare arbetsmarknad & utbildning

I DN:s papperstidning idag (10/12) rapporteras att Göran Hägglund vill utöka tiden för provanställning. Så här kommenterar han dagens regel om högst sex månaders provanställning i artikeln:

 ”Det leder till att om man inte säger upp efter tre månader så blir man sittande med den person man anställt. Och det är inte riktigt lyckosamt. Vi tycker att man skulle kunna förlänga provanställningstiden till nio eller tolv månader.”

Jag frågar mig var han får det ifrån. Tror han att alla har tre månaders uppsägningstid? I hans värld skulle en förlängning till nio månader i så fall innebära att uppsägning ska efter sex månader, vilket sammanfaller väl med hur regeln ser ut idag.

Enligt LAS (6§) ska nämligen den som vill bryta en provanställning lämna besked om detta ”senast vid prövotidens utgång”. För arbetsgivaren gäller (31§) att sådan underrättelse ska lämnas ”minst två veckor i förväg”. Missar arbetsgivaren tvåveckorsregeln gör man sig skyldig till ett formfel, men det är fortfarande provanställningens sista dag som gäller för underrättelsen.

I de kollektivavtal Sveriges Ingenjörer tecknar med sina motparter, gäller förvisso en uppsägningstid på en (1) månad under provanställning – men det är parterna alltså överens om. Har Göran Hägglund problem också med detta? 

Det som behövs är uppenbarligen inte en längre provanställningstid, utan helt enkelt att Göran Hägglund läser på reglerna lite bättre.

Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Kommentarer ( 2 )
  1. Bo Servenius
    2009-12-11 at 15:49

    Inte första gången Göran är ute och cyklar 😉

  2. Christian Valtersson: Göran Hägglund och arbetsrätten
    2009-12-13 at 03:51

    […] de sex månader som nuvarande provanställningsregel stipulerar, men bör inte heller bli kortare. Eller för att citera Olle Dahlberg hos Sveriges ingenjörer:Det som behövs är uppenbarligen inte en längre provanställningstid, […]

Lämna ett svar