Kollektivavtal är förträffliga!

Mari-Ann Hjulbäck, förhandlingsdirektör

Sveriges Ingenjörer anser att förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden i huvudsak ska regleras i avtal. Kollektivavtal fungerar som signalsystem och skapar förutsättningar för långsiktighet och stabilitet. I många länder utanför Norden regleras lägsta tillåtna lön, arbetsgivarens skyldighet att ha försäkringar för sina anställda och minimiskydd för övriga anställningsvillkor i lag. Framtidens svenska arbetsmarknad är än mer specialiserad, gränsöverskridande och framförallt individualiserad. Det förutsätter ökad trygghet, men också flexibilitet.

Sveriges Ingenjörer arbetar för att kollektivavtal ska vara breda villkorsplattformar som reglerar flertalet anställningsvillkor och på ett helt annat sätt än lagstiftning kan anpassas till olika branschers olika förutsättningar. Dessutom kan ett lokalt kollektivavtal ta hänsyn till de olika villkor som gäller för små eller stora arbetsplatser. Med kollektivavtal får arbetsgivaren också arbetsfred och kan koncentrera sig på verksamheten!

Skriven av Mari-Ann Hjulbäck, f.d förhandlingsdirektör 

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar