Grattis ingenjörstudenter – arbetsmiljö på schemat!

manlig-student-liggande-format

Magnus Skagerfält, utredare arbetsmiljö

Sveriges Ingenjörer får efter idogt arbete gehör för en fråga som vi drivit länge. Arbetsmiljökunskap blir förhoppningsvis obligatoriskt på civilingenjörsutbildningen.

Utredningen, Marknadsorienterade styrmedel för att förstärka arbetsmiljön som konkurrensmedel lämnade igår sitt förslag till Littorin. Förslaget: Arbetsmiljökunskap förs in i högskoleutbildningen, till att börja med som ett obligatorium på civilingenjörs- och civilekonomutbildningarna.

Ett stort grattis till Levipriset; hurra, hurra, hurra!

Två mål med Levipriset kan nås om utredningens förslag går igenom.
Målen:
– Målet med priset är att uppmärksamma lärosäten som bedriver utbildning med inriktning mot en god arbetsmiljö, genom att belöna den person/de personer som aktivt verkar för att utveckla och stimulera kvaliteten i undervisningen av teknologer i arbetsmiljöfrågor.
– Priset ska leda till ökad kvalitet i ingenjörers arbetsklimat. Utbildning i arbetsmiljö ska alltid ingå vid anställning av teknologer/ingenjörer. Sambandet hälsa–effektivitet ska vara känt.

Vem tar hem priset 2010?
Nu väntar jag på nomineringar

Magnus Skagerfalt
Relaterade inlägg
Lämna ett svar