Mer markkontakt i ingenjörsutbildningen

Olle Dahlberg, utredare arbetsmarknad & utbildning

Nu har resultatet sammanställts av den enkät förbundet skickade ut i våras till medlemmar med civil- och högskoleingenjörsexamen 2005 eller 2006. Syftet var att undersöka hur ingenjörerna ser på utbildningen med några års yrkeserfarenhet i bagaget, och hur dom tycker att den svarat upp mot yrkeslivets krav.

Så vad tyckte man? Ja, det visar sig att alla utom ett litet fåtal av ingenjörerna var nöjda med utbildningen totalt sett. Men svaren gör klart att man på olika sätt hade velat se en väsentligt mycket bättre anknytning till yrkeslivet:

£ En fjärdedel var missnöjda med tillämpningsövningarna,

£ en tredjedel såg inte den röda tråden i utbildningen,

£ studievägledningen underkändes av 60 procent,

£ två tredjedelar var missnöjda med samverkan med företag och näringsliv

£ karriärvägledningen fick godkänt av en knapp femtedel, och

£ ännu färre tyckte att praktikmöjligheterna var OK.

 

Särskilt intressant var att 40 procent saknade entreprenörskapskompetens i utbildningen, var fjärde ekonomi, och var femte saknade kunskaper i immaterialrätt. Samtidigt ansåg sig rätt stora andelar sakna fördjupning inom sitt teknikområde, eller en större teknisk bredd. Det ger en antydan om att utbildningarna behöver breddas, få nytt fokus eller ges friare former, både för att möta behoven ute i dagens näringsliv och för att ge förutsätt­ningar för innovation och nyföretagande.

 

Hälften ansåg sig också vara dåligt förberedda för att arbeta med hållbar utveckling av teknik, och bara 9 procent kände sig väl förberedda för uppgiften. Rädda klimatet – någon?

 

Dessutom förefaller många högskolor vara måttligt intresserade av sina tidigare stu­denters erfarenheter. Totalt uppgav inte fler än tre av tio ingenjörer att deras högskola kontaktat dem efter examen för att få synpunkter på utbildningen, eller för att få veta hur det gått för dem på ar­bets­mark­naden.

 

Också i frisvaren återkommer ingenjörerna ofta till den bristande kopplingen till värl­den utanför högsko­lan. Ett talande exempel från en civilingenjör i kemi:

 

”Genom att komma från en icke-ingenjörsfamilj var jag dåligt förberedd på vad som väntade efter utbildningen. Jag hade inga problem med mina studier medan de på­gick, men jag såg aldrig riktigt kopplingen till yrkeslivet.”

 

Hela undersökningen redovisas i rapporten ”Nya ingenjörer om arbete och utbildning” som även kommenterats av SvD.

Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Kommentarer ( 2 )
 1. Köpenhamn och hållbara ingenjörer - Ingenjörsbloggen
  2009-11-26 at 12:02

  […] svaren på förbundets enkät till medlemmar examinerade 2005 och 2006 framgår (bland mycket annat), att bara hälften ansåg […]

 2. Helge
  2009-11-28 at 15:42

  En universitets utbildning ska vara en grundutbildning men nu efterfrågas kunskaper som om personen just hade lämnat sin anställning på en identiskt företag som man just söker arbete hos. Dessutom har sökande ett antal okunniga rekryterare emellan som effektivt kan stoppa sökande som är ärliga och säger sig inte jobbat med en tre bokstavs kombination som just kom ut i dagarna. Arbetsgivaren vill att ”resursen” ska vara tillgänglig och produktiv ifrån dag 1 tills uppdraget tar slut.

  Något framförhållning eller kontinuitet saknas. Resultatet blir att arbetsgången blir mera adhoc än proaktivt.

  De som förlorar på detta arbetssätt är arbetsgivaren men också den tillfälliga ”arbetsresursen”. Arbetsgivare värderar kunskapsintensiv arbetskraft felaktigt som en tillfällig resurs, bara för att dessa inte ska komma i en maktposition så blir organisation betydligt mera ineffektiv som resultat.

  Vidare begrepp gör att outsourcing blir möjligt, detta pga av att företagen arbetar ineffektivt. Istället för att införa en funktion a 5 minuter så kanske det tar 5 månader istället för ett outsourcing företag. Företagen är rädda för kompetent personal som gör 5 månaders arbete på 5 minuter och vägrar dessa den makt och lön som de förtjänar.

Lämna ett svar