Sätt sprätt på lönespridningen

Camilla Frankelius, förhandlingschef industrin

Nu i december kommer Sveriges Ingenjörer att ha glädjen att göra besök hos våra motparter, de centrala arbetsgivarparterna, för att överräcka Sveriges Ingenjörers avtalsyrkanden.
Det känns både högtidligt och spännande – men framförallt viktigt.

Och vad som är mest viktigt för våra medlemmar, ingenjörerna, har våra avtalsdelegationer inom industrin arbetat med sedan i höstas. Det handlar om att vända och vrida på de frågor och villkor som inte idag fungerar på arbetsplatserna. Vad är det då för frågor som är viktiga? Ett inte så ovanligt svar på den frågan om vad som är viktigt med just det jobb som du har brukar vara att det ska vara intressanta arbetsuppgifter som stimulerar och utvecklar dig. Det får gärna också vara kul. De flesta av våra medlemmar, ingenjörerna, har tack lov en sådan vardag. Men vi vet också att det finns en annan mycket viktig fråga – lönen!

Vi tycker att ingenjörerna ska värdesättas högre för de tillväxtskapande insatser som de gör för företagen och som sedan samhället kan ta del av. Sedan 1980 har lönespridningen minskat med 15 procent. Lönekurvan har tryckts ihop. Om Sverige ska kunna kravla sig upp till en bättre position i en alltmer globaliserad företagsvärld så kan vi inte hålla tillbaka ingenjörernas löneutveckling. Lönen är ett styrmedel som måste användas till att stimulera ännu bättre arbetsinsatser!
Grundläggande för en tydlig löneprocess är ett bra och fungerande lönesamtal med lönesättande chef. En differentierad och individuell lönesättning kan inte fungera om inte lönesättande chef diskuterar och lyssnar med den anställde om hur han eller hon upplever sin arbetssituation. Cheferna måste våga vara tydliga och premiera insatser likväl som de måste kunna säga till en anställd att han eller hon inte klarat målen.

Sveriges Ingenjörer vill:

 1. att tillväxtskapande insatser särskilt ska värdesättas i samband med lönerevisionen.
 2. att varje ingenjör ska ha ett bra och fungerande lönesamtal med lönesättande chef och därmed inflytande över sin egen lön.
 3. att löneöversynen ska fungera. Företagets/organisationens produktivitet och ingenjörens bidrag till effektivisering och utveckling ska vara relaterade till varandra och ge tydliga signaler för ingenjörens löneutveckling
 4. att den lokala löneprocessen tydligt definieras.
Camilla Frankelius

"Förhandlingschef Sveriges Ingenjörer"

Relaterade inlägg
Kommentarer ( 2 )
 1. J
  2009-12-01 at 11:47

  Jag har precis gått ut Chalmers med topp betyg. Jag vet att det som driver kreativa människor att arbeta hårt i mycket liten grad är pengarna. Jag vill helt enkelt inte jobba på en arbetsplats med för mycket skillnad mellan människor. Det är onödigt och orationellt.

  Har du något tips på ett annat fack med sundare syn på den här frågan än ni som jag kan gå med i?

  Ja tack till generella lönepåslag!

 2. Camilla Frankelius
  2009-12-01 at 15:08

  Camilla Frankelius:
  Jag ser inget motstånd i att arbeta hårt och samtidigt få en bra och välförtjänt lön för det. Sveriges Ingenjörer anser att de individuella arbetsprestationerna är en drivkraft som också är viktig för företagen. Samtidigt är det viktigt att det finns en lönestruktur som utformas så att den stödjer individens kompetens och utbildning och att det tydligare ska återspeglas i löneskillnader.

Lämna ett svar