Storm kring vindkraften

Johan Sittenfeld, utredare energi och klimat

En för svenska sammanhang sällsynt infekterad debatt har uppstått kring vindkraften. Redan tidigare har Kungliga vetenskapsakademien, KVA, uttalat sig skeptiska om det svenska planeringsmålet om 30 TWh vindkraft. Nu ifrågasätter även Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, detta mål när de presenterade slutrapporten från sitt projekt Vägval energi häromdagen.

KVA framför två huvudsakliga skäl till varför man har svårt att se mer än 10 TWh vindel per år. Det gäller begränsningar i distributionsnätet och tillgången till reglerkraft, alltså alternativ då det inte blåser.  Även IVA ser dessa två stötestenar som avgörande och menar att en kraftig utbyggnad av vindkraft blir för dyrt i jämförelse med fortsatta satsningar på vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme.

Dessa uttalanden har dock fått Energimyndighetens GD Tomas Kåberger att ta till kraftuttryck. Och även forskare på KTH har kritiserat vetenskapsakademierna för bristfälliga underlag till sina slutsatser.

En annan fråga som IVA lyfter fram i sin rapport är den stora potentialen för energieffektivisering inte minst i byggsektorn. Det är något som Sveriges Ingenjörer har betonat tidigare. Byggnader står för en stor del av energianvändningen såväl i Sverige som globalt. Samtidigt finns mycket av tekniken redan för att både bygga lågenergihus och att renovera befintliga fastigheter. Energieffektivt byggande är temat för Sveriges Ingenjörers Miljödag som äger rum den 29 oktober i Stockholm.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar