Miljöteknik ett luftslott?

Johan Sittenfeld, utredare energi och miljö

Miljöteknikbranschen är ett luftslott, hävdar Nils-Olof Ollevik i en analys till en artikel i Svenska Dagbladet. Det beror nog i högsta grad på hur man ser det. Visst kan branschen uppfattas som spretig då det finns allt från små utvecklingsbolag till etablerade jättar. Själv ställer jag mig dock tveksam till om detta är en svaghet. Samarbetet mellan Fortum och Seabased kring en vågkraftpark är bara ett exempel där ett stort företag bidrar med finansiella resurser och ett litet företag med ny teknik.

Klart är också att ett företag som ABB har många tekniklösningar både kring produktion och distribution av el som redan idag genererar stora intäkter. SKF är exempel på ett företag som lyckades komma in på en ny marknad och nu säljer stora volymer kullager till vindkraftverk. Säkert kan listan av etablerade företag som drar fördel av skärpta miljökrav och ny teknik göras lång. När det gäller de mindre företagen kan man undra om det verkligen är de själva som kategoriserar sig som miljöteknik eller clean-tech. Är det inte finansanalytiker och andra som sätter sådana epitet?

Visst har många små företag verksamma inom miljöområdet problem att ta steget från utveckling till kommersialisering. Men det är ett problem de delar med små företag i andra branscher. Och visst är det ett dilemma att det sällan kommer politiska beslut som lägger klart spelplanen för lång tid framåt. Riktningen är dock klar att miljökraven kommer att skärpas. Det kommer att skapa möjligheter dels för företag i allmänhet att stärka sin konkurrenskraft genom att miljöanpassa sin verksamhet och sina produkter och dels för företag vars produkt eller tjänst mer direkt är kopplad till miljöförbättring i något avseende.

Sverige är fortfarande långt framme inom ett flertal teknikområden såsom bioenergi, vågkraft, solceller, transportlösningar och inte minst en miljöanpassad industrisektor. Det är för tidigt att avfärda hela miljötekniksektorn som en förhoppningsbransch. Men vi måste sätta vår tillit också till offentlig medfinansiering såsom i fallet med vågkraftparken.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Kommentar ( 1 )
  1. Lukas
    2009-09-10 at 15:02

    Klimathysterin är ett luftslott. Allt fler forskare som stödde de ”fakta” som anses ligga till grund för klimathysterin backar ur sin tidigare ståndpunkt… men det håller alla tyst om! FNs klimatpanel (läs: diktaturpanel) har bestämt vad som är ”fakta” och nu ska alla tro på detta. Och det gör man… i Sverige… som ju är så sekulariserat att vi aldrig kan tänka oss att tro på något som inte bevisats? Jobbigt blir det för den personliga stoltheten om man vidtagit diverse absurda åtgärder för att rädda ett klimat som inte är hotat, när det framkommer (som det under de senaste åren framgått ur analys av is på Antarktis) att en ökad koldioxidhalt i atmosfären är en följd av en höjd medeltemperatur – och inte tvärtom, som alla utövare av miljöpanikreligionen idag tror.

Lämna ett svar