Skulle du som chef anställa mig igen?

Malin Lindström, ombudsman

Ja den frågan tyckte Calle Leinar, VD på TRR att varje medarbetare skulle ställa till sin chef på utvecklingssamtalet för att säkerställa att man är på banan och inte har stannat av i sin utveckling.

Jag har precis gått från vårt seminarium om kompetensutveckling. Bra deltagare och intressant ämne. Kul att höra samstämmiga toner från arbetsgivarna som jag gärna sjunger med i! Mycket prat om individens ansvar och det är bra. Självklart ska våra förtroendevalda agera blåslampa på företagen och det gör de gärna. Jag önskar också att våra motparter agerar blåslampa på ”sina” företag så att vi tillsammans kan få lite tryck i frågan! Inte en dag för tidigt.

Malin Lindström
Relaterade inlägg
Lämna ett svar