Nya gymnasieskolan – hot eller möjlighet för industrin.

Göran Engström, 1:e vice förbundsordförande

Vid ett seminarium om nya gymnasieskolan arrangerat av Teknikföretagen och IF Metall tog man upp Teknikcollege som en god förebild. Teknikcollege är ett initiativ från Industrikommittéen och instiftades av Teknikföretagen, IF Metall och Mälardalsrådet 2004.

Adela Martinovic, kanslichef för Teknikcollege beskrev hur man arbetar med utbildningssamordning mellan lokala skolor och företag för att optimalt utnyttja det befintliga utbildningsutbudet matchat till näringslivets behov.  Dessa erfarenheter tillsammans med exemplen på industrigymnasier som vuxit fram vid olika företag anser man utgör en god grund för en ny gymnasieskola för yrkesutbildning. En intressant sak med Teknikcollege är att det finns möjlighet att certifiera denna utbildning mot ett antal kvalitetskriterier (sker i Industrikommittéens regi). F.n är så många som 69 skolor certifierade i 20 regioner. Certifikatet gäller i 3 år.

Regeringens representant, statssekreterare Helena Dyrssen, beskrev den nya gymnasiepropositionen (GY09) som bl.a. avser att tillföra nya utbildningar på gymnasienivå som inte ger högskolebehörighet. Detta har kritiserats  men regeringen hävdar att det är bättre att eftersträva en gymnasieskola som fler klarar än att alla måste ha högskolebehörighet. Idag är det stort antal som inte går igenom skolan. Det verkar som om IF Metall och Teknikföretagen även sympatiserar med denna tanke och lanserar därför ”sitt” exempel med Teknikcollege som en bra modell. Denna utbildning ger en kompetens som väl tillfredsställer företagens behov av arbetskraft utbildad för produktionens behov.

Göran Engström
Relaterade inlägg
Lämna ett svar