Anställda har ingen yttrandefrihet!

Magnus Skagerfält, Arbetsmiljöexpert

Den anställda är skyldiga att sätta arbetsgivaren intresse framför sitt eget. Det innebär att hos en privat arbetsgivare har den anställda; ingen yttrandefrihet, klart begränsad rätt att kritisera arbetsgivaren offentligt, absolut ingen meddelarfrihet och arbetsgivaren har rätt att efterforska, vilken anställd har yttrat sig?, i områden som berör arbetsgivarens verksamhet.

Kan tyckas som ett klassiskt problem att den självklara mänskliga rättigheten att yttra sig fritt inte gäller som anställd. Men hur är det nu när anställda blir uppmanade av allt fler arbetsgivare att skriva i sociala medier? Allt fler anställda ska bli snabbfotade åsiktsmaskiner för arbetsgivare som i informationsdjungeln desperat jagar efter utrymme. Troligen inte något problem för företaget om jag förstod Alexander Bards profetia om nätverksbyggande. De nätverk som är vinnare i framtiden är de som har lågt till tak och som direkt efter ett interaktivt samtal går till handling. Problemet blir för den anställde som uppmanas av företaget att fritt uttrycka sina åsikter och bilda nätverk på nätet. Vi litar på ditt omdöme!

I alla sammanhang har den anställde en stark lojalitetsplikt till arbetsgivaren. Det finns ingen frizon för den anställde i de sociala medierna. Lägg där till att vinnarna på nätet är de organisationer som har lågt till tak. Snabbt kan den toppstyrda organisationen gå över till handling om det händer något i samtalet på nätet. Handlingsutrymmet att fritt utrycka sig kan inte bli mindre för den anställde som blivit uppmanad att just utrycka sig fritt för att skapa ett interaktivt samtal. Det är ett ämne i sig som jag tycker borde debatteras. Frågan är vem som har intresse av att driva den debatten? De i de sociala medierna omhuldade ungdomarna kommer lära sig läxan snabbt om de ska överleva i det nya interaktiva företagen.

Magnus Skagerfalt
Relaterade inlägg
Lämna ett svar